Ακολουθήστε μας στο Google News
Συνεχής Ενημέρωση: ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΠΟΙΟΙ δάσκαλοι ή καθηγητές τά ΕΞΗΓΟΥΝ ΟΛΑ αυτά στα παιδιά μας;Η Ομηρική Ελληνική Γλώσσα: Αυτό το κείμενο διαδώστε το παντού και σε κάθε περίπτωση φ υ λ ά ξ τ ε το!


Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τήν ΒΑΣΗ επάνω στην οποία σ τ η ρ ί χ θ η κ α ν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.


Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα ΑΡΚΟΥΣΕ η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού…
Στήν γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή.


Κάθε ελληνική λέξη - όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νοήσεως, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να κατακτήσουν γνωστικά τήν συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Χαρακτηριστικά Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α :
AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: “θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ”.
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!


BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς…


BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.


BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.


BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.


BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.


CARE = από το καρέζω.


COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.


DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.


DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ


DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!


DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.


EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.


EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε


EYES = από το φάεα = μάτια.


FATHER = από το πάτερ (πατήρ).


FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.


FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).


GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο.
Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.


HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.


HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ς’ προφέρεται ως ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).


I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.


ILLUSION = από το λίζει = παίζει.


ΙS = από το είς.


KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).


KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( …;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).


LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης.
Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).


LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ σημαίνει “θέλω πολύ”.


MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.


MATRIX = από το μήτρα.


MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.


MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.


MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.


ME = από το με.


MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.


MENACE = από το μήνις.


MENTOR = από το μέντωρ.


MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε’84,2).


MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το …; menu!


MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).


MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.


MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).


MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.


MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!


MOW = από το αμάω = θερίζω.


NIGHT = από το νύχτα.


NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (“νέ τρώει, νέ πίνει”), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.


PAUSE = από το παύση.


RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.


RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.


RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.


SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (‘) προφέρεται ως σ = σερπετό.


S3X = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.


SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).


SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.


SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).


TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.


TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.


YES = από το γέ = βεβαίως.


WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών», η Αναστασία Hellas-now


kaltsa.net
arxaiaithomi.gr
"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη