Ταμείο ΜΜΕ και από την Κομισιόν!...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός πως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού, ως τομέας θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία, και γι’ αυτό εγκρίθηκε ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και... του μετασχηματισμού των Μέσων Ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων.

Το σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε έπειτα και από διαβούλευση με διεθνείς οργανώσεις και φορείς των ΜΜΕ (ανάμεσά τους ενώσεις ιδιοκτητών αλλά και ομοσπονδίες-ενώσεις εργαζομένων) επικεντρώνεται σε τρεις τομείς και περιλαμβάνει δέκα συγκεκριμένες δράσεις. 

Ο πρώτος τομέας αφορά την ανάκαμψη των Μέσων μέσω ενός μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, βάσει του οποίου κάθε χώρα-μέλος της Ευρώπης θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 20% των δαπανών για την ψηφιακή τεχνολογία. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της παραγωγής και της διανομής ψηφιακού περιεχομένου, όπως τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Τα Μέσα ενημέρωσης θα στηριχθούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ειδικού εργαλείου, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις ΜΜΕ να βρίσκουν ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021 – 2027 αλλά και μέσω των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Μέσω του προγράμματος MEDIA INVEST θα διατεθεί το ποσό των 400 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε περίοδο επτά ετών. Μια άλλη δράση θα αφορά τη στήριξη με την ονομασία «NEWS» και θα στοχεύει σε επιχορηγήσεις και δανεισμό με εγγύηση InvestEU.

Ο δεύτερος τομέας των σχεδίων δράσης αφορά τον «πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του οπτικοακουστικού τομέα», με βασικές δράσεις την ενθάρρυνση δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για τα μέσα επικοινωνίας και την προώθηση ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού συνασπισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Ο τρίτος τομέας αφορά την ενίσχυση των οπτικοακουστικών μέσων σε σχέση με τους πολίτες. 

Η Κομισιόν δήλωσε πως το σχέδιο δράσης της συμβαδίζει με το αντίστοιχο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοκρατία, μέρος του οποίου αφορά την ενίσχυση της ελευθερίας και της πολυφωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη και την προστασία των δημοσιογράφων...

typologies.gr
Σχόλια