Αρχείο: 2021

Hegel: Τι είναι φιλοσοφία;

Fr. Nietzsche: Γενεαλογία της Ηθικής-η ανατροπή των αξιών

Nikola Tesla's EXTRA Coil

Heidegger: η Φαινομενολογία και η έννοια του Φαινομένου