ΑΔΜΗΕ: Εθνική ανάπτυξη με επίκεντρο την βιώσιμη ενέργεια. Επένδυση εκατομμυρίων

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που σέβεται την κοινωνία και το περιβάλλον, όπως απΟ Όμιλος ΑΔΜΗΕ υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που σέβεται την κοινωνία και το περιβάλλον, όπως αποτυπώνεται στην Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και εναρμονισμένη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα οφέλη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών

Μέσα από ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, ο Διαχειριστής προωθεί την περιβαλλοντική αναβάθμιση των νησιών μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα να «σβήνουν» οι ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και να εξασφαλίζεται η σταθερή ηλεκτροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε οικονομικούς όρους, με τη σταδιακή διασύνδεση όλων των νησιών έως το 2029, οι καταναλωτές ενέργειας θα εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που καταβάλλουν μέσω των ΥΚΩ.

Επιπλέον, σε όλο το φάσμα της δραστηριοποίησής του, ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε προτεραιότητα την ανοιχτή, αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς του εταίρους, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών όσο και σε θεσμικό επίπεδο και επίπεδο αγοράς. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης συνεισφέρει σε αυτόν τον διάλογο, ενισχύοντας περαιτέρω τον βαθμό συνεργασίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η Έκθεση συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της «Βασικής Επιλογής» (Core Οption) των GRI Standards. Επιπρόσθετα, η Έκθεση έλαβε εξωτερική διασφάλιση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, αναφορικά με την ορθότητα των στοιχείων και την κάλυψη των απαιτήσεων των GRI Standards.

Ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, αναφέρει σχετικά:
«Προτεραιότητά μας είναι να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι τους συνανθρώπους μας και τοφυσικό περιβάλλον, με μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας και σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Ειδικότερα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημικής κρίσης, ο Διαχειριστής βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας και των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τη νόσο, στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δωρεές που υπερβαίνουν τα 1,3 εκατ. ευρώ έως σήμερα.

Όραμά μας είναι ο ΑΔΜΗΕ να σηματοδοτεί με το έργο του τον εκσυγχρονισμό τόσο του ενεργειακού τοπίου της χώρας, όσο και των εταιρειών που τελούν υπό δημόσιο έλεγχο. Διασυνδέουμε τα νησιά μας με τρόπο ασφαλή και καθαρό, διασυνδέουμε και με ηλεκτρική ενέργεια και με τηλεπικοινωνίες ολόκληρη τη χώρα. Διασυνδέουμε το σήμερα της Ελλάδας με το αύριο».

zougla.gr
Σχόλια