Βιομηχανική παραγωγή: Ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ΕΕ η Ελλάδα


Αύξηση σημείωσε τον Νοέμβριο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να τυγχάνει ειδικής μνείας καθώς ήταν ανάμεσα στις τρεις χώρες που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Νοέμβριο του 2020 ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,5% στην Ευρωζώνη και κατά 2,3% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2020. Τον Οκτώβριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 2,3% στην Ευρωζώνη και κατά 2,0% στην ΕΕ.


eurostat

Οι επιδόσεις, ωστόσο, του κλάδου ήταν μειωμένες τον Νοέμβριο του 2020 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019- κατά 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Επιπλέον, στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε η παραγωγή κεφαλαιουχικών και  ενδιάμεσων αγαθών. Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2020,η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 7,0% τον Νοέμβριο του 2020 και η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών κατά 1,5%,.

Αντίθετα μείωση σημείωσε η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η οποία μειώθηκε κατά 1,2%, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτών αγαθών, η οποία κατέγραψε μείωση  1,7% και η παραγωγή ενέργεια, η οποία μειώθηκε κατά 3,9%.

Όσον αφορά την πορεία του κλάδου στις χώρες της ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 6,1% και τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 1,4%, ενώ η παραγωγή ανθεκτικών καταναλωτικών αγαθών και μη διαρκή καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 1,1% και η ενέργεια κατά 2,9%.


Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις στην βιομηχανική παραγωγή καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+ 52,8%), στην Ελλάδα (+ 6,3%) και την Δανία (+ 5,3%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις, από την άλλη, παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (-5,1%), στο Βέλγιο (-3,5%) και Κροατία (-2,6%).

Αναφορικά με τις ετήσιες μεταβολές στον κλάδο στις  χώρες της Ευρωζώνης, τον Νοέμβριο του 2020 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019, καταγράφηκε μείωση στην παραγωγή ενέργειας κατά 5%. Μείωση σημείωσαν επίσης τα μη καταναλωτικά καταναλωτικά αγαθά που υποχώρησαν κατά 2,5% και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά που συρρικνώθηκαν κατά 0,4%.  Από την άλλη, ενισχύθηκε η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, η οποία αυξήθηκε κατά 1,1% και η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθά, η οποία αυξήθηκε κατά 0,1%.

Επίσης, στις  χώρες της ΕΕ, τον Νοέμβριο του 2020 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019, συρρικνώθηκε η παραγωγή ενέργεια, η οποία  μειώθηκε κατά 5,3%, και η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η οποία μειώθηκε κατά 2,6%. Από την άλλη, ενισχύθηκε η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, η οποία αυξήθηκε κατά 1,7%. Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκαν επίσης καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% και τα κεφαλαιουχικά αγαθά σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην βιομηχανική παραγωγή καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-5,0%), τη Γαλλία (-4,9%) και την Ιταλία (-4,2%). Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+ 40,8%), την Ελλάδα (+ 8,8%) και την Πολωνία (+ 2,9%).

naftemporiki.gr

Σχόλια