PETROLINA: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους Ρώσους της Cetracore που προ τριετίας απέκτησαν την Jet Oil, ένας ακόμη παίκτης αποκτά θέση στην εγχώρια αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών που ε


Μετά τους Ρώσους της Cetracore που προ τριετίας απέκτησαν την Jet Oil, ένας ακόμη παίκτης αποκτά θέση στην εγχώρια αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών που εισέρχεται – με καταλύτη τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην κατανάλωση καυσίμων – σε διαδικασία consolidation.

Ο κυπριακός Όμιλος Petrolina, η μεγαλύτερη επιχείρηση πετρελαιοειδών της Κύπρου συμφερόντων της οικογένειας Λευκαρίτη, ολοκλήρωσε έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις τη συμφωνία για την εξαγορά του 100% της γνωστής εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Silk Oil.

Πρόκειται για μια από τις συγκριτικά “μικρές” εταιρείες της αγοράς, που έχει καταφέρει όμως τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί με ταχύτητα και να φθάσει σήμερα να διαθέτει σημαντικό δίκτυο 414 σημείων πώλησης υγρών καυσίμων σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, η Silk Oil κατέχει ιδιόκτητε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο για την εξυπηρέτηση του δικού της δικτύου πελατών, καθώς επίσης και καύσιμα άλλων πετρελαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και αεροπορικών καυσίμων. Τέλος, διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο, μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα την επικράτεια με ιδιόκτητο στόλο βυτιοφόρων οχημάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα χρήσης, το 2019 έκλεισε για τη Silk Oil με κύκλο εργασιών 194,7 εκατ.ευρώ και καθαρές ζημιές ύψους 18 χιλ.ευρώ, ενώ το 2018 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 209,3 εκατ.ευρώ και οι καθαρές ζημιές έφθασαν τις 187,3 χιλ.ευρώ.

Η συνεργασία και οι όροι του deal

Σημειώνεται πως Petrolina και Silk Oil αποτελούν για καιρό συνεργάτες για την προμήθεια αεροπορικών κυρίως καυσίμων, μέσω της HAFCO (Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε.), την οποία η Petrolina είχε εξαγοράσει πίσω στο 2013.

Το τίμημα της εξαγοράς μέσω της θυγατρικής P.W. Bunkering Services, όπως γνωστοποιήθηκε και στο ΧΑΚ, έχει συμφωνηθεί να φθάσει κατά μέγιστο στο ποσό των 9 εκατ.ευρώ. Από αυτά, 7,3 εκατ.ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά ταυτόχρονα με την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς και τη μεταβίβαση των μετοχών. Ποσό μέχρι 1,7 εκατ.ευρώ (ποσό μεσεγγύησης) έχει κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί στο σύνολό του ή μέρος του μετά το καθορισμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Silk Oil (net assets), η οποία θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων της Silk Oil βάση ΔΠΧΑ από ορκωτούς ελεγκτές με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020, καθώς και υπό την προϋπόθεση άλλων όρων μετά την ολοκλήρωση (post completion terms) της συμφωνίας εξαγοράς. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα καθορίσουν το ύψος της οποιασδήποτε υπεραξίας πιθανόν προκύψει και η οποία θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Petrolina (Holdings) Public Ltd κατά το έτος της εξαγοράς. Σημειώνεται πως ρητός όρος της συμφωνίας εξαγοράς είναι οι οικονομικές καταστάσεις της Silk Oil για τη χρήση 2020 να παραδοθούν μέχρι τις 31/1/2021 για εξέταση από τον κυπριακό Όμιλο και καθορισμό του ύψους οποιασδήποτε υπεραξίας, εάν προκύπτει.

Η επέκταση

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd ιδρύθηκε το 1961 με την επωνυμία FINA(Cyprus) Ltd, έχοντας ως κυριότερη δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών και υγραερίου. Το 1983 εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Εταιρειών Λευκαρίτη και μετονομάστηκε σε Lina Ltd, ενώ το 1999 μετονομάστηκε σε Petrolina (Holdings) Ltd.Αναπτύχθηκε τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και σήμερα διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων στο Βασιλικό, μια επένδυση άνω των 80 εκατ.ευρώ που ολοκληρώθηκε προ ολίγων ετών.

Παράλληλα, διαθέτει δίκτυο 100 πρατηρίων καυσίμων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο τα οποία λειτουργούν κάτω από τις εμπορικές επωνυμίες Petrolina και Agip. Σημειωτέον ότι διατηρεί για πάνω από 40 χρόνια στενή συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό ΕΝΙ που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αποκλειστική άδεια εισαγωγής και εμπορίας των λιπαντικών, γράσων και ειδικών υγρών ENI στην Κύπρο. Μέσω του δικτύου πρατηρίων καθώς και μέσω απ’ ευθείας πωλήσεων, η Petrolina προμηθεύει την κυπριακή αγορά με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καύσιμα για βιομηχανική χρήση, καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών, υγραέριο, λιπαντικά, μηχανέλαια και άλλα σχετικά προϊόντα. Από το Δεκέμβριο του 2000 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

To 2019 ο Όμιλος εμφάνισε συνολικό κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών, ύψους 322,9 εκατ.ευρώ, έναντι 394,10 εκατ.ευρώ το 2018 και κέρδη προ φόρων 4,4 εκατ.ευρώ (2018: 4,895 εκατ.). Βασικοί μέτοχοι είναι οι οικογένεια Λευκαρίτη και συγκεκριμένα οι Κωστάκης, Μάριος και Ντίνος Λευκαρίτης (κατέχει τη θέση του εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου) καθώς και η ελεγχόμενη Petrolina Ltd.

Όπως γίνεται γνωστό, η συμφωνία εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου Petrolina στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εξαγορά της Silk Oil θα οδηγήσει όχι μόνο στην εδραίωση της Petrolina στην ελληνική αγορά στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην ανόρθωση και εξέλιξη της, λόγω της πολυετούς πείρας της PHL στον τομέα πετρελαιοειδών και της εισροής κεφαλαίων στην SILK OIL από το εξωτερικό.

newmoney.gr
Σχόλια