Νέα φοιτητικά συγκροτήματα στην Πάτρα – Ποια εταιρεία επενδύει

Η εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία της ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1.000 διαμερισμάτων. Τρεις νέες επενδύσεις σε κτίρια φΗ εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία της ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1.000 διαμερισμάτων.

Τρεις νέες επενδύσεις σε κτίρια φοιτητικών κατοικιών προχωράει η Premia Properties, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές και πόλεις, μεταξύ των οποίων και στην Πάτρα.

Ανέκαθεν τα κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα αποτελούσαν στρατηγική στόχευση της εταιρείας. Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες τους, ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κτίρια φοιτητικών κατοικιών που λειτουργούν με τη μορφή serviced apartments ή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα στα Ελληνικά.

Η εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία της ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1.000 διαμερισμάτων.

Στην Πάτρα, η Premia υπέγραψε το δεύτερο προσύμφωνο για φοιτητικές κατοικίες, «Πάτρα Student Studios Κατασκευή και Διαχείριση Ακινήτων ΑΕ» για την απόκτηση από την εταιρεία του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών μιας πολυκατοικίας που λειτουργεί σαν φοιτητική εστία αποτελούμενη από 49 διαμερίσματα.

Κάντε μία κλήση αγάπης στο 19820 και βοηθήστε τα παιδιά σε ανάγκη

Το οριστικό πωλητήριο συμβόλαιο θα υπογραφεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, με δυνατότητα της εταιρείας να παρατείνει μονομερώς την προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου φέτος.
Σχόλια