«Μνημόνιο» καί λιτότητα μᾶς ζητοῦν πάλι οἱ Γερμανοί!

Κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Λίντνερ γιά νέο γῦρο ἐνισχυμένης ἐποπτείας τήν στιγμή πού φθάναμε στήν ἔξοδο – Σ

 


Κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Λίντνερ γιά νέο γῦρο ἐνισχυμένης ἐποπτείας τήν στιγμή πού φθάναμε στήν ἔξοδο – Συμπτωματικῶς μετά τήν ἐπίσκεψη Μητσοτάκη στίς ΗΠΑ

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ γιά λιτότητα καί νέο πρόγραμμα ἐποπτείας στρώνει γιά τήν Ἑλλάδα ὁ Κρίστιαν Λίντνερ, σέ μία ἱστορία κάθε ἄλλο παρά πρωτόγνωρη γιά τόν λαό μας… Ἐπικαλούμενος τήν, ὑπαρκτή, ἀπειλή τοῦ στασιμοπληθωρισμοῦ, ὁ Γερμανός ὑπουργός Οἰκονομικῶν ζητεῖ τώρα περιοριστική πολιτική, ἰδίως δέ, γιά τό χρέος –ὅπου, ὡς γνωστόν, ἡ χώρα μας εἶναι ἐκ τῶν πρωταθλητῶν– διαμηνύει πώς «θά πρέπει νά γίνουμε πιό σκληροί, ὄχι πιό ἤπιοι.»

Προβληματισμό προκαλεῖ, ὅμως, καί ἡ χρονική συγκυρία τῶν δηλώσεων Λίντνερ, οἱ ὁποῖες ἔγιναν πρός τούς “Financial Times”, στό περιθώριο τῆς Συνόδου ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καί κεντρικῶν τραπεζιτῶν τῆς G7, στίς 19 Μαΐου, δύο ἡμέρες, δηλαδή, μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς.

Μέ ἄλλα λόγια, ἕνα 48ωρο μετά τήν ἀποστροφή τοῦ λόγου τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί «φανταστικοῦ, ἐκπληκτικοῦ ἀεροπλάνου», τοῦ ἀμερικανικοῦ F-35, οἱ Γερμανοί ἐπιλέγουν νά ἀνοίξουν τήν συζήτηση περί ἑλληνικῆς καί, ὄχι μόνον, οἰκονομίας, σέ ἕνα σχῆμα πού θά μποροῦσε νά συνοψιστεῖ, τρόπον τινά, ὡς ἑξῆς: «Rafale καί F-35 ἐσεῖς; “Μνημόνιο”, ἐμεῖς». Ὑπό τό πρῖσμα αὐτό, ἐξ ἄλλου, ἡ γερμανική πίεσις γιά «στενή» οἰκονομική πολιτική, συνιστᾶ πρόσθετο λόγο ἐπισπεύσεως τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων…

Ἄς δοῦμε, ὅμως, τί δήλωσε ὁ Κρίστιαν Λίντνερ στούς “Financial Times”: στό γενικό πλαίσιο ζητεῖ αὐστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὑπογραμμίζοντας τόν «πραγματικό κίνδυνο στασιμοπληθωρισμοῦ», καί «γιά αὐτό πρέπει νά δράσουμε ἐπειγόντως.»

Τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ θά πρέπει νά περιορίσουν τίς δημόσιες δαπάνες παρά τήν ἀπόφαση νά χαλαρώσουν οἱ κανόνες γιά τό χρέος καί τό ἔλλειμμα. Ἄλλως τε, συμπληρώνει, «τό γεγονός ὅτι τά κράτη μέλη εἶναι πλέον εἰς θέσιν νά ἀποκλίνουν ἀπό τό Σύμφωνο Σταθερότητος καί Ἀναπτύξεως, δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά τό κάνουν.»

Στό αἴτημα δέ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου, κυρίως, γιά ἐξαίρεση κρατικῶν δαπανῶν, γιά τήν ἄμυνα ἤ τήν κλιματική ἀλλαγή, ὁ κ. Λίντνερ ἐπιμένει ὅτι ἀντιτίθεται σέ μία τέτοια προοπτική προειδοποιῶντας ὅτι ἡ ρήτρα διαφυγῆς δέν θά πρέπει νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς εὐκαιρία προκειμένου νά «ξαναγραφεῖ» ὁλόκληρο τό πλαίσιο κανόνων. Τό Βερολῖνο πού καταγράφει τήν κινητικότητα Παρισίων καί Ρώμης γιά τήν νέα Εὐρώπη, ὑπεγράμμισε ἀκόμη, διά τοῦ κ. Λίντνερ, ὅτι ἡ Γερμανία θά εὐνοοῦσε τήν ἐπιστροφή στούς αὐστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες. «Δέν θά ἐκμεταλλευθοῦμε τή γενική ρήτρα διαφυγῆς [ἀλλά] θά ἐπιστρέψουμε στό φρένο τοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους», στόχος, ἄλλως τε, πού εἶναι συνδεδεμένος μέ τό γερμανικό Σύνταγμα, προσέθεσε.

Θέμα γιά τό ὁποῖο, τό χρέος δηλαδή, ἀπαιτεῖται, ὅπως ἀνέφερε, «μακροπρόθεσμη ἀξιόπιστη πορεία πρός τήν μείωση τοῦ κρατικοῦ χρέους. Ὅσον ἀφορᾶ στόν τελικό μας στόχο, θά πρέπει νά γίνουμε πιό σκληροί, ὄχι πιό ἤπιοι.»

Ἀντίθετος καί στήν ἀμοιβαιοποίηση τοῦ χρέους τῶν ὑπερχρεωμένων χωρῶν, ὁ Γερμανός ὑπουργός Οἰκονομικῶν δηλώνει ἐπί λέξει «ὅτι ἡ Γερμανία δέν ὑποστηρίζει τήν ἰδέα νά ἐπαναληφθοῦν κοινές ἐκδόσεις χρέους.» Γενικῶς, τό γερμανικό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀντιτίθεται στήν αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χρέους γιά τήν κάλυψη τῶν χρηματοδοτικῶν ἀναγκῶν τῆς Οὐκρανίας καί τήν χρήση κονδυλίων τοῦ Ταμείου «Νέας Γενιᾶς τῆς ΕΕ», τό ὁποῖο ἐσχεδιάσθη γιά νά βοηθήσει τά κράτη μέλη μέ στόχο τήν ὑπέρβαση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ἔφερε μαζί της ἡ πανδημία. Γιά τό πρόβλημα τοῦ πληθωρισμοῦ εἰδικῶς ὁ Κρίστιαν Λίντνερ ζήτησε ἄμεση δράση γιά ἐπιστροφή στήν μακροοικονομική σταθερότητα καί στήν «οὐδέτερη δημοσιονομική στάση.» Ὑπάρχει σαφής κίνδυνος στασιμοπληθωρισμοῦ, ὑπεγράμμισε ἀκόμη, ζητῶντας μείωση τῶν ἐλλειμμάτων τῶν προϋπολογισμῶν.

Μία πρόγευση, τέλος, τῆς νέας πολιτικῆς τοῦ Βερολίνου δέν ἀποκλείεται νά πάρει σήμερα ὁ Ἕλλην ὑπουργός Οἰκονομικῶν, Χρῆστος Σταϊκούρας, πού μεταβαίνει στίς Βρυξέλλες γιά τίς συνεδριάσεις τοῦ Eurogroup καί τοῦ Ecofin. Μάλιστα, στήν Σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης θά συζητηθοῦν οἱ μακροοικονομικές ἐξελίξεις μέ βάση τίς Ἐαρινές Προβλέψεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς καί ἡ «κατάλληλη πολιτική ἀντίδραση», συμφώνως μέ τήν ἡμερησία διάταξη τοῦ Eurogroup.

Ν. Παπ.

Σχόλια