Γιώργος Β. Δερτιλής (1939-2023): ένας στοχαστής της Ιστορίας

Είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει την τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση με την αμεσότητα της τέχνης της αφήγησης.
http://dlvr.it/SlRjyf
Σχόλια