Υγεία: 20 λεπτά καθημερινής άσκησης μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας στους μεσήλικες

Οι μελέτες δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, των πνευμόνων και της καρδιάς,
http://dlvr.it/SlCMpz
Σχόλια