80 χρόνια πριν στην «Κ»…19 – 2 – 1933

ΠΗΛΗΚΙΟ: Η απόφασις του Πανεπιστημίου διά της οποίας οι φοιτηταί υποχρεούνται να φέρουν ειδικά πηλίκια δεν είνε νέα. Η αλήθεια είνε ότι το πράγμα από μακρού συνεζητείτο, χωρίς όμως να λαμβάνεται καμμία τελική απόφασις. Ηδη όμως ελήφθη αύτη. Κατά τας δημοσιευθείσας πληροφορίας των εφημερίδων, το φοιτητικόν πηλίκιον θα κατασκευάζεται εκ κυανού βελούδου με μαύρον γείσον. […]
http://dlvr.it/Sl8VW6
Σχόλια