Στα 800 εκατ. ευρώ το κόστος των μέτρων

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα διατέθηκαν κυρίως για συντάξεις και παράταση μειωμένου ΦΠΑ σε μεταφορές και καφέ.
http://dlvr.it/Sl4SYz
Σχόλια