Εντι Ζεμενίδης: Η Ελλάδα, η πιο σημαντική χώρα – εταίρος στην Ανατ. Μεσόγειο

Η αμυντική συμμαχία Ελλάδας- ΗΠΑ, ο ρόλος της ΕΑΒ, το by- pass των Στενών του Βοσπόρου και η Σιδηροδρομική Εγνατία
http://dlvr.it/SlkTnF
Σχόλια