Επίτιμος διδάκτωρ του ΑΠΘ ο Νίκος Γκάλης

FoulsCode
Το ίδρυμα της πόλης στην οποία μεγαλούργησε στην Ελλάδα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τιμά τον Νίκο Γκάλη.
http://dlvr.it/SlRQbv
Σχόλια