Η Entersoft δρομολογεί νέες εξαγορές σε Ελλάδα και Ρουμανία

Νέες εξαγορές εντός και εκτός Ελλάδας σχεδιάζει η εταιρεία Πληροφορικής Entersoft, που ενίσχυσε το 2022, έναντι του 2021, τον κύκλο εργασιών της κατά 23%, σε 29,6 εκατ. ευρώ.
http://dlvr.it/SlWw21
Σχόλια