Αρχείο: Απριλίου 2023

Πλάτων: η φιλοσοφία ως θεραπεία της ψυχής

«Ο χρυσός, το Σουδάν και η μισθοφορική ομάδα Βάγκνερ»

Hegel: ο Ηράκλειτος και η διαλεκτική