Ενισχύσεις 90 εκατ. για τον βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ

Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
http://dlvr.it/Slqz5Z
Σχόλια