Μηχανές αναζήτησης και αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν διάφορους αλγόριθμους αναζήτησης, κάθε μία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και παραμέτρους. Κάποια


Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν διάφορους αλγόριθμους αναζήτησης, κάθε μία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και παραμέτρους. Κάποια από τα δημοφιλέστερα ονόματα αλγορίθμων αναζήτησης είναι:
PageRank: Ο αλγόριθμος PageRank αναπτύχθηκε από τους ιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin. Αυτός ο αλγόριθμος αναλύει την ποιότητα των ιστοσελίδων με βάση τον αριθμό και την ποιότητα των συνδέσμων που έχουν προς αυτές τις ιστοσελίδες. Έτσι, οι ιστοσελίδες με περισσότερους και ποιοτικότερους συνδέσμους προς αυτές έχουν υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης.
TF-IDF: Αυτός ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τη συχνότητα των λέξεων κλειδιών σε μια ιστοσελίδα, καθώς και τη συχνότητα των λέξεων στο σύνολο του διαδικτύου. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ο αλγόριθμος καθορίζει πόσο σημαντικές είναι οι λέξεις κλειδιά για την ιστοσελίδα, και αντίστοιχα, τη θέση της στα αποτελέσματα.
Σχόλια