Τελειώνει το copy paste στις ιστοσελίδες...

Τελειώνει η κλοπή περιεχομένου στο internet. Μια αναφορά που εμπεριέχεται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 του ν. 5005/2022 ίσως θέσει έναν φραγμό. Η προθεσμΤελειώνει η κλοπή περιεχομένου στο internet. Μια αναφορά που εμπεριέχεται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 του ν. 5005/2022 ίσως θέσει έναν φραγμό. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στο νέο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ), το οποίο... αντικαθιστά αυτό που συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λήγει στις 31 Μαΐου.

Η διάταξη που ίσως αλλάξει τα δεδομένα και περιορίσει την κλοπή της ύλης προβλέπει ότι κάθε ιστοσελίδα που ανήκει σε εταιρεία που θα εγγραφεί στο ΜΗΤ πρέπει «να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί ή αναρτάται σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της τελευταίας, ή σε άλλο έντυπο διαφορετικού εκδότη».

Ως αναπαραγωγή των κειμένων, όπως διευκρινίζει η διάταξη, «νοείται η αναδημοσίευση περιεχομένου άλλης ιστοσελίδας ή εντύπου χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το περιεχόμενο αναπαράγεται από ιστοσελίδες ή έντυπα που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Σε περίπτωση ανάρτησης όμοιου περιεχομένου σε διαφορετικές ιστοσελίδες, ως αναπαραγωγή νοείται η χρονικά επομένη δημοσίευση»...

typologies.gr
Σχόλια