Οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους...

Ειδικότερα, όπως... φαίνεται στο σχετικό γράφημα της στατιστικής υπηρεσίας, οι Έλληνες κατά μέσο όρο τη βδομάδα δουλεύουν 41 ώρες, τις περισσότερες ώρΕιδικότερα, όπως... φαίνεται στο σχετικό γράφημα της στατιστικής υπηρεσίας, οι Έλληνες κατά μέσο όρο τη βδομάδα δουλεύουν 41 ώρες, τις περισσότερες ώρες από κάθε άλλο ευρωπαϊκό λαό, ενώ την Ελλάδα ακολουθούν η Πολωνία με 40,4 ώρες τη βδομάδα και η Ρουμανία με τη Βουλγαρία με 40,2 ώρες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, το 2022 στην Ε.Ε. οι εργαζόμενοι μεταξύ 20 και 64 ετών δούλευαν κατά μέσο όρο 37,5 ώρες τη βδομάδα. Οι χώρες με τις λιγότερες εβδομαδιαίες εργατοώρες είναι πρώτα η Ολλανδία με 33,2 ώρες και ακολουθούν η Γερμανία (35,3) και η Δανία (35,4).
Σχόλια