Κώδικας θα προβάλει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα

Μπορούμε να προσθέσουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του χρήστη, καθώς και το όνομα του μήνα και της ημέρας της εβδομάδας. Ας επεκτείνουμε τον κώ

 


Μπορούμε να προσθέσουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του χρήστη, καθώς και το όνομα του μήνα και της ημέρας της εβδομάδας. 


Ας επεκτείνουμε τον κώδικα για να περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες:

<style>
  body {
    background-color: #f0f0f0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    margin-top: 100px;
  }

  #clock {
    font-size: 36px;
    color: #333;
    text-shadow: 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    letter-spacing: 2px;
  }
</style>

<div id="clock"></div>

<script>
function updateClock() {
  var now = new Date();
  var hours = now.getHours();
  var minutes = now.getMinutes();
  var seconds = now.getSeconds();
  var day = now.getDate();
  var month = now.getMonth() + 1; // Οι μήνες ξεκινούν από το 0, οπότε προσθέτουμε 1
  var year = now.getFullYear();
  var weekday = now.getDay(); // Η ημέρα της εβδομάδας (0-6)

  // Ονόματα μηνών και ημερών
  var months = ["Ιαν", "Φεβ", "Μάρ", "Απρ", "Μάι", "Ιούν", "Ιούλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ"];
  var weekdays = ["Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο"];

  // Προσθήκη προθέματος "0" αν η ώρα είναι μονοψήφια
  hours = hours < 10 ? '0' + hours : hours;
  minutes = minutes < 10 ? '0' + minutes : minutes;
  seconds = seconds < 10 ? '0' + seconds : seconds;
  day = day < 10 ? '0' + day : day;
  month = month < 10 ? '0' + month : month;

  var time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
  var date = day + ' ' + months[month - 1] + ' ' + year;
  var dayOfWeek = weekdays[weekday];

  var clockDiv = document.getElementById('clock');
  clockDiv.innerHTML = time + '<br>' + date + '<br>' + dayOfWeek;

  // Κάθε δευτερόλεπτο ενημερώνουμε την ώρα
  setTimeout(updateClock, 1000);
}

// Ξεκινάμε την ενημέρωση της ώρας
updateClock();
</script>
Σχόλια