" Ὁ γουοκισμός ὡς ἐργαλεῖο ἀποδόμησης " - Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης (βίντεο)

Koukfamily.blogspot.com

"Ενα Ελληνικό οικογενειακό ιστολόγιο με ευαισθησία σε κάθε τι ελληνικό"

" Ὁ γουοκισμός ὡς ἐργαλεῖο ἀποδόμησης " - Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης (βίντεο)
https://koukfamily.blogspot.com/2024/04/blog-post_828.html
Apr 19th 2024, 09:00από το κανάλι Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Χολαργού 
 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ 
" Ὁ γουοκισμός ὡς ἐργαλεῖο ἀποδόμησης " Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης Διδάκτωρ Θεολογίας-Πτυχιοῦχος Φιλοσοφίας 
Δευτέρα 15/4 7μμ Πνευματικό κέντρο νεότητας «Ἅγιος Ὑάκινθος» Ἀναστάσεως 61 - 63
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/Y0XZ65
Σχόλια