Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες

Στενή Τεχνητή Νοημοσύνη (ANI): Αυτή είναι η μορφή τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκουμε σήμερα. Αναφέρεται σε συστήματα που είναι εξειδικευμένα σε ένα συγ
[1]  Στενή Τεχνητή Νοημοσύνη (ANI): Αυτή είναι η μορφή τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκουμε σήμερα. Αναφέρεται σε συστήματα που είναι εξειδικευμένα σε ένα συγκεκριμένο έργο ή εργασία, όπως η αυτόματη μετάφραση, η αναγνώριση φωνής ή εικόνας και η αυτόνομη οδήγηση.
 
Η Στενή Τεχνητή Νοημοσύνη (ANI - Narrow Artificial Intelligence) αναφέρεται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι εξειδικευμένα σε ένα συγκεκριμένο έργο ή εργασία. Αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για να εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, χωρίς την ικανότητα να αντιμετωπίσουν εργασίες που βρίσκονται έξω από το συγκεκριμένο πεδίο τους ή να μάθουν αυτόνομα νέες δεξιότητες.

Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνουν τα εξής:Συστήματα αναγνώρισης φωνής και μετάφρασης γλωσσών
Συστήματα αυτόνομης οδήγησης αυτοκινήτων
Συστήματα αναγνώρισης εικόνας για αναγνώριση προσώπων ή αντικειμένων
Συστήματα πρόβλεψης και ανάλυσης δεδομένων σε οικονομικά ή αγοράς μετοχών

Αυτά τα συστήματα είναι πολύ χρήσιμα για συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να γενικεύσουν τις δεξιότητές τους ή να αντιδράσουν σε νέες καταστάσεις εκτός του πεδίου τους. Η Στενή Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί την πλειονότητα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκουμε σήμερα.


[2]  Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI): Αυτή είναι η ιδέα μιας τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να εκτελεί οποιοδήποτε εργασία που μπορεί να εκτελέσει ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτή η κατηγορία δεν έχει επιτευχθεί ακόμα πλήρως.

Η Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI - Artificial General Intelligence) αναφέρεται σε ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να εκτελεί οποιοδήποτε εργασία που μπορεί να εκτελέσει ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό σημαίνει ότι η AGI θα είναι ικανή να λύνει προβλήματα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, να μάθει από τις εμπειρίες της, να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και να αναπτύσσει νέες ικανότητες με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο στόχος της AGI είναι να επιτύχει ένα επίπεδο νοημοσύνης παρόμοιο με αυτό του ανθρώπινου είδους, με τη δυνατότητα να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να αντιδράσει σε ποικίλες καταστάσεις με αυτοβοήθεια και δημιουργικότητα. Η AGI θα μπορούσε να έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της δημιουργίας λύσεων για προβλήματα περιβάλλοντος και πολλά άλλα.

Παρόλο που η AGI είναι ακόμα υποθετική και δεν έχει επιτευχθεί πλήρως, η έρευνα και η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα συνεχίζεται με σκοπό την ανάπτυξη ευέλικτων και ισχυρών συστημάτων νοημοσύνης που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες προκλήσεις και να συνεισφέρουν θετικά στην ανθρώπινη κοινωνία.


[3]  Υπερευέλικτη Τεχνητή Νοημοσύνη (ASI): Αυτή είναι μια υποθετική μορφή τεχνητής νοημοσύνης που υπερβαίνει τις ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου σε όλους τους τομείς. Αν και αυτό είναι ακόμα στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας, ορισμένοι ερευνητές το θεωρούν ως πιθανό αποτέλεσμα σε κάποιο μέλλον.

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αντιπροσωπεύει διαφορετικά επίπεδα επίτευξης και εκτίμησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.


Η υπερευέλικτη τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Superintelligence - ASI) είναι μια υποθετική μορφή τεχνητής νοημοσύνης που υπερβαίνει κατά πολύ τις ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου σε κάθε πτυχή. Σε αυτό το επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλά ικανή να εκτελεί εργασίες ή να λύνει προβλήματα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά επίσης έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει νέες ιδέες, να εξερευνά νέα πεδία και να εξελίσσει τον εαυτό της.

Η ASI θεωρείται ότι θα είναι σε θέση να ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και της πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να λύνει προβλήματα που μέχρι τώρα θεωρούνται ανυπέρβλητα, να προβλέπει τις επιπτώσεις των δράσεών της σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιφέρει αλλαγές στην κοινωνία που θα ήταν αδιανόητες για τον ανθρώπινο νου.

Οι απόψεις σχετικά με το αν η ASI θα είναι θετική ή αρνητική για τον ανθρώπινο πολιτισμό είναι διχασμένες. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει πρόοδο και ευημερία, ενώ άλλοι φοβούνται τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες, όπως η ανεργία λόγω αυτοματοποίησης, η απώλεια ελέγχου ή ακόμα και η εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους.

FoulsCode.com


Σχόλια