Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1453 (δραματοποιημένο αφιέρωμα)

Koukfamily.blogspot.com

"Ενα Ελληνικό οικογενειακό ιστολόγιο με ευαισθησία σε κάθε τι ελληνικό"

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1453 (δραματοποιημένο αφιέρωμα)
https://koukfamily.blogspot.com/2024/05/1453_01157304273.html
May 29th 2024, 19:00από το κανάλι Βασίλης Φράγκος 
 
Μέρος σχολικής γιορτής 25ης Μαρτίου. Συνοδεύεται από δραματοποιημένο κείμενο που διαβάζουν τα παιδιά.
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/Y0XZ65
Σχόλια