Τα τρία στοιχεία που διαψεύδουν το ελληνικό οικονομικό “θαύμα”

Koukfamily.blogspot.com

"Ενα Ελληνικό οικογενειακό ιστολόγιο με ευαισθησία σε κάθε τι ελληνικό"

Τα τρία στοιχεία που διαψεύδουν το ελληνικό οικονομικό "θαύμα"
https://koukfamily.blogspot.com/2024/05/blog-post_558.html
May 16th 2024, 15:00Γράφει ο Κώστας Μελάς 

 
Τρία στοιχεία για την ελληνική οικονομία: 
 
Παραγωγικότητα εργασίας

 

Το πρώτο στοιχείο για την ελληνική οικονομία αφορά την παραγωγικότητα εργασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ το 2022. Ωστόσο, όχι μόνο η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, αλλά παρουσίασε μείωση την περίοδο 2015-2022.  

 
Πιο αναλυτικά, η παραγωγικότητα της εργασίας, σε όρους ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, ήταν 34,5 $ το 2022, από 34,1 $ το 2021 (+1,2%). Το 2022 ο μέσος όρος του OCED ήταν 53,8 $, ο μέσος όρος της EZ-19 ήταν 60,8 $ και ο μέσος όρος της ΕΕ-28 ήταν 55,7 $, που σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποτελούσε αντίστοιχα το 35,9%, το 43,3% και το 38,1% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, της EZ-19 και την ΕΕ-28.
 
Κατά την περίοδο 2015-2022 η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε ομαλά και βρίσκεται στο 99,7% των επιπέδων του 2015 (34,6 $), ενώ η παραγωγικότητα στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν 7,2% υψηλότερη από το επίπεδο του 2015 (50,2 $), στην ΕΖ-19 ήταν 4,6% υψηλότερο (58,1 $) και στην ΕΕ-28 ήταν 6,1% υψηλότερο (52,5 $). Τέλος, σε σύγκριση με το 2000, το άνοιγμα στην παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του μέσου όρου των χωρώ του ΟΟΣΑ αυξήθηκε σε βάρος της πρώτης.
 
Εξαγωγές 
 
Το δεύτερο στοιχείο αφορά την πτώση της τάξης του 11% που σημείωσαν οι εξαγωγές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 συνεχίζοντας την καθοδική πορεία του 2023. Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 20.301,9 εκατ. ευρώ (21.973,6 εκατ. δολάρια) έναντι 21.186,4 εκατ. ευρώ (22.663,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,2%.
 
Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 55,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 64,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 12.327,4 εκατ. ευρώ (13.424,6 εκατ. δολάρια) έναντι 13.852,7 εκατ. ευρώ (14.907,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 882,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 832,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. 
 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 7.974,5 εκατ. ευρώ (8.549,0 εκατ. δολάρια) έναντι 7.333,7 εκατ. ευρώ (7.755,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 8,7%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 826,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 767,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,5%. 
 

Εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές σε 8 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή & Καύσιμα (-11%), Βιομηχανικά (-14,3%), Χημικά (-10,6%), Μηχανήματα (-11,5%), Διάφορα Βιομηχανικά (-1%) καθώς και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των κατηγοριών Πρώτες Ύλες κατά -12,7%, Λάδια κατά -51,1% και Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά -15,1%. Αυξημένες όμως εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (+5%) και Ποτών & Καπνού (+5,2%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
 
Παραγωγή υπηρεσιών 
 
Το τρίτο στοιχείο, αφορά τον μειωμένο ρυθμό αύξησης της παραγωγής υπηρεσιών το πρώτο δίμηνο 2024. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, τα – όχι εποχικά προσαρμοσμένα – στοιχεία για την παραγωγή υπηρεσιών, παρουσίασαν αύξηση 12,0% σε ετήσια βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, η οποία όμως ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023 (+13,7% έτος) και 2022 (+16,6% έτος). Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στις δραστηριότητες Διαμονής – Επισιτισμού (+26,1% σε ετήσια βάση, από 6,0% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιαν-Φεβ-23 και 124,8% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιαν- Φεβ-22) και Ενημέρωση – Επικοινωνία (+17,1%, από 13,4% την ίδια περίοδο του 2023 και 0,6% την ίδια περίοδο του 2022).
 
Επίσης, η αύξηση στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας, επιβραδύνθηκε στο 15,7% σε ετήσια βάση από 56,9% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιανουαρίου-23 και 49,1% ετησίως την περίοδο Ιανουαρίου-22 Φεβρουαρίου, ενώ οι δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών διατήρησαν έναν διψήφιο θετικό ρυθμό ανάπτυξης 12,7%, ο οποίος ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβ-23 (17,3%). Τέλος, η αύξηση της παραγωγής στον τομέα των μεταφορών και αποθήκευσης επιβραδύνθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση από 10,4% την περίοδο Ιανουαρίου-23-23 και 18,2% την περίοδο Ιανουαρίου-22 Φεβρουαρίου.
 
πηγή

You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/Y0XZ65
Σχόλια