Πανελλαδικές: Βαθμολογίες κάτω από τη βάση το 57% έως 72%

zoornalistas.com

Περιήγηση στον ζωολογικό κήπο των media, της ενημέρωσης και της (μικρο)πολιτικής

Πανελλαδικές: Βαθμολογίες κάτω από τη βάση το 57% έως 72%
https://www.zoornalistas.com/2024/06/57-72.html
Jun 21st 2024, 10:40


Μαθήματα «λαιμητόμοι» η Φυσική, τα Μαθηματικά και η Ιστορία ● Περίπου 45.000 υποψήφιοι έγραψαν κάτω από 10 σε τουλάχιστον ένα μάθημα!

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους πάνω από 73.000 υποψηφίους των ΓΕΛ, καθώς την Παρασκευή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ανακοινώνονται οι βαθμολογίες που έγραψαν σε κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Καθώς οι βαθμολογήσεις στα περισσότερα μαθήματα έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται σταδιακά, ένα πρώτο δείγμα βαθμολογιών (μικρό αλλά ενδεικτικό) που έχει συλλεχθεί από βαθμολογικά κέντρα σχηματοποιεί τη «μεγάλη εικόνα» των φετινών επιδόσεων των υποψηφίων.
Ιστορία μου... αμαρτία μου!

Με βάση ένα μικρό (αλλά σχετικά ενδεικτικό όσον αφορά τις τάσεις που διαγράφονται) δείγμα περίπου 250-300 γραπτών από κάθε μάθημα, στους περίπου 18.000 υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, το μάθημα με τις περισσότερες βαθμολογίες κάτω του 10 είναι η Ιστορία, με ποσοστό πάνω από 57%.

Στα Αρχαία Ελληνικά το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψε κάτω του 10 είναι λίγο ψηλότερο του 40%.

Στο μάθημα των Λατινικών κάτω από τη βάση έγραψε περίπου το 30%.

Στον αντίποδα, το μάθημα με τους περισσότερους αριστεύσαντες είναι τα Λατινικά, με ποσοστό πάνω από 22%.

Στα Αρχαία Ελληνικά αρίστευσε, με βαθμολογία 18-20, περίπου το 4% των υποψηφίων, ενώ στην Ιστορία τα άριστα γραπτά δεν ξεπερνούν το 10%.
Στους περίπου 13.000 υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, επίσης με ένα μεγαλύτερο δείγμα περίπου 350 γραπτών ανά μάθημα, το μάθημα με τις περισσότερες βαθμολογίες κάτω του 10 είναι η Φυσική, με περίπου 57%. Στη Χημεία το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 40%. Στα Μαθηματικά το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση είναι πάνω από 30%.

Στο ίδιο μάθημα, στα Μαθηματικά, τα γραπτά με άριστες βαθμολογίες (18-20) είναι περίπου 15%, ενώ στη Φυσική το αντίστοιχο ποσοστό των άριστων γραπτών είναι σχεδόν το μισό από πέρσι, καθώς είναι μικρότερο του 8%.

Για τους περίπου 14.000 υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας (και πάλι σε δείγμα 350 γραπτών ανά μάθημα), το μάθημα της Φυσικής συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό βαθμολογιών κάτω του 10 (περίπου 60%). Από την άλλη μεριά, τα περισσότερα «Αριστα», με βαθμολογίες 18-20, πήραν οι υποψήφιοι στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας, σε ποσοστά περίπου 13% και 14% αντίστοιχα.
Κάθε χρόνο τα ίδια
Τέλος, σε μικρότερο δείγμα (και ως εκ τούτου «αδύναμο») 200 γραπτών ανά μάθημα, των υποψηφίων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (που αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα με πάνω από 27.000 υποψηφίους), στα Μαθηματικά η συντριπτική πλειονότητα έγραψε κάτω από τη βάση για ακόμη μία χρονιά.

Πάνω από 72% έγραψε κάτω από 10. Ανω του 18, δηλαδή άριστα, έγραψε μόλις το 2% των υποψηφίων.

Στο μάθημα της Πληροφορικής κατεγράφη το υψηλότερο ποσοστό υποψηφίων που αρίστευσαν, με πάνω από το 19% να έχει λάβει βαθμολογία άνω του 18.

Στο μάθημα της Οικονομίας κάτω από τη βάση έγραψε περίπου το 40% των υποψηφίων, ενώ οι αριστεύσαντες (βαθμολογία 18-20) ξεπερνούν το 16% των υποψηφίων.
Τρόπος υπολογισμού των μορίων
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας.

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (ΠΜΔ) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) μόλις άρχισαν και θα λήξουν περί τα μέσα Ιουλίου. Πιο αναλυτικά:

Ολοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και ΠΜΔ για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) απευθύνονται στο Λύκειό τους από προχθες, Τετάρτη 19 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του Μ.Δ., κατόπιν νεότερης εγκυκλίου.

Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου.
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/FfCjQp
Σχόλια