Ιερά Αγρυπνία για τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο στην Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη.

Koukfamily.blogspot.com

"Ενα Ελληνικό οικογενειακό ιστολόγιο με ευαισθησία σε κάθε τι ελληνικό"

Ιερά Αγρυπνία για τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο στην Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη.
https://koukfamily.blogspot.com/2024/06/blog-post_453.html
Jun 17th 2024, 12:30

(πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/Y0XZ65
Σχόλια