Δεν δημοσιεύει τα κόστη των παραγωγών η ΕΡΤ στη Διαύγεια...

Nonews-NEWS.comΔεν δημοσιεύει τα κόστη των παραγωγών η ΕΡΤ στη Διαύγεια...
http://www.nonews-news.com/2024/06/blog-post_6350.html
Jun 17th 2024, 09:45Σοβαρό ζήτημα διαφάνειας προκαλείται από τη μη αναγραφή του κόστους των τηλεοπτικών παραγωγών της ΕΡΤ στις αποφάσεις που αναρτώνται στη «Διαύγεια». Η απόφαση αυτή έρχεται σε κόντρα με τη νομοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες που χρηματοδοτούνται από τους πολίτες να λογοδοτούν... μέσω της «Διαύγειας». Το επιχείρημα πως με τον τρόπο αυτό ενημερώνονται οι ανταγωνιστές για το κόστος των προγραμμάτων δεν ισχύει, επίσης, καθώς στις αποφάσεις που δημοσιεύονται στη «Διαύγεια» από το ΕΚΟΜΕ δίνεται μια τάξη μεγέθους των τηλεοπτικών παραγωγών, καθώς πρόκειται για χρήματα των πολιτών...Τυπολογίες
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/GMxWxp
Σχόλια