Τα φίδια του ΑΣΕΠ...

Nonews-NEWS.comΤα φίδια του ΑΣΕΠ...
http://www.nonews-news.com/2024/06/blog-post_834.html
Jun 19th 2024, 13:00Τους «έχουν ζώσει τα φίδια» όπως μαθαίνουμε τα μέλη της διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιλογής Προσωπικού, γνωστότερης ως ΑΣΕΠ.

Όχι μόνον από την έντονη φημολογία σχετικά με το ότι αναμένεται κυβερνητική παρέμβαση... για την λειτουργία (η και την ύπαρξη ακόμη) του οργάνου. Θυμίζουμε ότι έχει ενοχοποιηθεί ως ο βασικός λόγος των καθυστερήσεων στην λειτουργία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ένα επιπλέον στοιχείο που «μουρμουρίζεται» στους διαδρόμους είναι πως στις συνεδριάσεις του υπουργείου Εσωτερικών και γενικώς των υπουργείων το ΑΣΕΠ δεν εκπροσωπείται κανονικά από την διοίκησή του. Αντιθέτως επιλέγεται να μετάσχει ένας πολύ συγκεκριμένος αντιπρόεδρος.

Τα δείγματα πως …κάτι ετοιμάζεται κι αυτό το κάτι δεν θα είναι καλό είναι πλέον πάρα πολλά…Επισυνδέσεις - NEWS 24/7
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/GMxWxp
Σχόλια