Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού...

Nonews-NEWS.comΑνακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού...
http://www.nonews-news.com/2024/06/blog-post_6112.html
Jun 22nd 2024, 11:40


Oι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για φέτος αναρτήθηκαν σήμερα στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr...

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση υποβλήθηκαν 536.000 αιτήσεις καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής, το οποίο αντικατοπτρίζει τη δυσκολία σημαντικής μερίδας του πληθυσμού να ανταπεξέλθει στο κόστος έστω και ολιγοήμερων διακοπών.
Όσοι απορρίφθηκαν μπορούν να υποβάλουν -μία και μόνο- ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από σήμερα έως τη Δευτέρα στις 18:00, αποκλειστικά, μέσω gov.gr, στη διεύθυνση ΕΔΩ ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.
Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση (ΕΔΩ), την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών. You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/GMxWxp
Σχόλια