ΒΟΜΒΑ Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: Η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα εμφανίζονται μόνο μετά τον εμβολιασμό για τον COVID, όχι μετά τη μόλυνση...

Koukfamily.blogspot.com

"Ενα Ελληνικό οικογενειακό ιστολόγιο με ευαισθησία σε κάθε τι ελληνικό"

ΒΟΜΒΑ Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: Η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα εμφανίζονται μόνο μετά τον εμβολιασμό για τον COVID, όχι μετά τη μόλυνση από τον COVID
https://koukfamily.blogspot.com/2024/06/covid-covid.html
Jun 12th 2024, 14:00


Από τη Margaret Flavin 
2 Ιουνίου 2024
 
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αξιολόγησαν πάνω από ένα εκατομμύριο αγγλικά παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών και εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών για περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας σε σχέση με τη λοίμωξη COVID-19 και το εμβόλιο COVID-19.
 
Σύμφωνα με την προεκτύπωση, η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα εμφανίζονται μόνο μετά τον εμβολιασμό και όχι μετά τη μόλυνση από τον COVID-19. 
 
«Ενώ σπάνια, όλα τα συμβάντα μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας κατά την περίοδο της μελέτης εμφανίστηκαν σε εμβολιασμένα άτομα», έγραψαν οι συγγραφείς. 
 
Οι Epoch Times αναφέρουν: 
 
Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από τη βάση δεδομένων OpenSAFELY-TPP της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS) της Αγγλίας, η οποία καλύπτει το 40 τοις εκατό των αγγλικών πρακτικών πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
 
Οι εμβολιασμένοι έφηβοι και τα παιδιά ταιριάστηκαν με μη εμβολιασμένες στατιστικές ομάδες και παρακολουθήθηκαν για 20 εβδομάδες για να συγκριθούν θετικά τεστ COVID-19, νοσηλεία, εντατική φροντίδα για COVID-19, ανεπιθύμητες ενέργειες και νοσηλεία χωρίς COVID-19. 
 
Τα δεδομένα της Αγγλίας έδειξαν ότι η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα τεκμηριώθηκαν μόνο στους εμβολιασμένους… 
******** 
 
Εκτός από τρεις περιπτώσεις περικαρδίτιδας, όλες οι άλλες περιπτώσεις εμφανίστηκαν μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Περισσότεροι από τους μισούς εφήβους με περικαρδίτιδα και μυοκαρδίτιδα νοσηλεύτηκαν ή πήγαν στα επείγοντα. Είναι άγνωστο πόσοι έφηβοι χρειάζονταν εντατική φροντίδα, αν και η μέγιστη διάρκεια παραμονής για τη θεραπεία της μυοκαρδίτιδας ήταν μία ημέρα.
 
ΠΗΓΗ https://www.thegatewaypundit.com/2024/06/oxford-university-myocarditis-pericarditis-only-appear-after-covid/
πηγή

You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/Y0XZ65
Σχόλια