ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ NTΡOΠΗΣ… «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς…»

Koukfamily.blogspot.com

"Ενα Ελληνικό οικογενειακό ιστολόγιο με ευαισθησία σε κάθε τι ελληνικό"

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ NTΡOΠΗΣ… «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς…»
https://koukfamily.blogspot.com/2024/06/nto.html
Jun 17th 2024, 14:00

Ἀγαπητά, ἔ… ὄχι καὶ τόσο, ΛΟΑΤΚΙ + σᾶς ἐξηπάτησαν, σᾶς παραπλάνησαν καὶ σᾶς χρησιμοποιοῦν.  Ἀντὶ νὰ ἀναλάβετε τὴν εὐθύνη τοῦ ἐαυτοῦ σας, ἀντὶ νὰ προβληματιστεῖτε γιὰ τὸ τί σᾶς συμβαίνει ( τὸ «γνῶθι σαὐτὸν» εἶναι ἄλλωστε στὴν παράδοσή μας ) ἀντὶ νὰ ἀναρωτηθεῖτε πῶς σκοτείνιασε ἔτσι ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά σας, ἀπὸ πότε, πῶς καὶ γιατί σᾶς βρῆκε τὸ κακό, ΑΦΕΘΗΚΑΤΕ μοιρολατρικά, καὶ παγιδευτήκατε ἀπό, τὰ δουλάκια τῶν δούλων τοῦ διαόλου πού, ἔτρεξαν πρόθυμα νὰ σᾶς συνδράμουν, νὰ σᾶς ἐνθαρρύνουν! ὄχι φυσικά γιὰ νὰ ἀναγνωρίσετε, νὰ παλέψετε καὶ νὰ νικήσετε τὰ πάθια σας, παρά, γιὰ νὰ τὰ ἐκθέσετε μὲ «περηφάνια» νὰ τὰ φωνάξετε, νὰ τὰ διαδώσετε, νὰ τὰ διαφημίσετε, νὰ γίνετε προπαγανδιστὲς καὶ προσηλυτιστές, νὰ χάσετε φιλότιμο καὶ ντροπὴ καὶ κάθε συστολή – καὶ τὸ «ὑπὸ συστολὴν ἁμαρτάνειν, ἀρετὴ ἐστὶ» καὶ νὰ πέσετε, ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα, στὴν Ἄβυσσο.
 …καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον, ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης,λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένω χρόα καλόν,ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον, προλιπόντ᾽ ἀνθρώπουςΑἰδὼς καὶ Νέμεσις· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰθνητοῖς ἀνθρώποισι, κακοῦ δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἀλκή.(Ἠσιόδου «ἔργα καὶ ἡμέραι») Πιαστήκατε κορόϊδα ἐν ὁλίγοις, ὅπως ὅλοι μας λίγο ἢ πολύ! Πιαστήκατε στὰ δίχτυα τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ ποὺ δὲν εἶναι ὁ… ἰός ἀλλά, τῆς Ἀπωλείας Υἱός! Σᾶς βρῆκαν εὐάλωτους καὶ τρομαγμένους, σᾶς εἶδαν ἀβοήθητους καὶ ἀποπροσανατολισμένους καὶ ἔσπευσαν νὰ σᾶς ἐκμεταλευτοῦν καὶ νὰ σᾶς ξεφτελίσουν! «Παρελᾶστε, σᾶς εἶπαν, μὲ ὑπερηφάνεια (;!;) φωνάξτε το παντοῦ, διαλαλῆστε τὰ γοῦστα σας, ἀπαιτῆστε ἀπὸ ὅλους τὴν πλήρη ἀποδοχὴ τῶν παθῶν σας, κι ἐμεῖς, θὰ φτιάξουμε νόμο γιὰ σᾶς, καὶ θὰ ἐπιβάλουμε διὰ ροπάλου, τὸ ψέμα γιὰ ἀλήθεια, ὅτι δηλ. τὸ φῦλο τὸ ἐπιλέγουμε καὶ πὼς τὰ φῦλα δὲν εἶναι δύο ἀλλά, τόσα ὅσα ἐπιθυμεῖ ὁ καθένας σας! ( πόσα δηλ.πουλάκια μου; σὲ ἄλογα ζῶα καὶ λογικὰ ἀνθρωπάκια, μόνον ἀρσενικὸ φῦλο καὶ θηλυκὸ φῦλο ὑπάρχει ! Χάσατε τὴν ἁπλῆ λογικὴ καὶ τὴν αἴσθηση τῆς πραγματικότητος;;)  Παρηγοριὰ στὸν τρόμο σας, ἐξομολόγηση τῶν λογισμῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν σας, στήριξη καὶ δύναμη χρειάζεστε, γιὰ νὰ δεῖτε, καὶ νὰ ἀντιμετωπίσετε μὲ πραγματικὴ γενναιότητα, τὶς ἀντίρροπες δυνάμεις μέσα σας – ὅπως τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους μας- κατανόηση καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν ἐαυτό σας ποὺ πάσχει χρειάζεστε, καὶ ὄχι ἀγάπη γιαλατζῆ γιὰ τὰ πάθη καὶ τοὺς λάγνους λογισμοὺς ποὺ εἰρήνη στὴν ψυχή σας δὲν φέρνουν. Μιὰ χαραμάδα νὰ ἀφήσῃς ἀνοικτὴ στὸ σκοτάδι, στέλνει ἀμέσως ὁ κερατᾶς τὰ διαολάκια του γιὰ νὰ σὲ τρελάνουν! (φαντάσου τί γίνεται ἄν ἀφήσεις χαράδρα ὁλόκληρη!)  Καί, ναί, ἄνθρωποι εἴμαστε, ἀπὸ χῶμα φτιαγμένοι, καὶ ἐπιρρεπεῖς σὲ κάθε ἁμαρτία, σὲ κάθε δηλ. ἀστοχία ποὺ μᾶς φέρνει σὲ δυσαρμονία μὲ τὸν ἐαυτό μας καὶ μὲ τὸν κόσμο ΟΜΩΣ ἔχουμ , μὴν τὸ ξεχνᾶτε ΛΟΑΤΚΙ +, καὶ Θεοῦ πνοὴ μέσα μας!  …καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν…  Ἀφῆστε τὶς ὑποκρισίες καὶ τοὺς χαζο-δακρύβρεκτους συναισθηματισμούς, καὶ ΑΓΟΡΙΑ! πετᾶξτε τὶς ἄγαρμπες 45ρες γόβες κι ἐσεῖς ΚΟΡΙΤΣΙΑ! πετᾶξτε τὰ χαχόλικα παντελόνια καὶ τὸ ὕφος νταλικέρη καὶ βρῆτε τὴν ἀληθινή σας φύση, τὸν ἀληθινό σας ἐαυτό, αὐτόν, τὸν φυσικό σας ἐαυτὸ ποὺ προδώσατε!!! Ἐλευθερωθῆτε!! Ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε γιὰ ὅλους μας !! Ὀ Χριστὸς μᾶς θέλει ὅλους μαζί του στὴν αἰωνιότητα!! Δεθῆτε, σὰν τὸν προππάπο μας τὸν Ὀδυσσέα στὸ κατάρτι, καὶ μὴν ὑποκύψετε στὶς διαολοσειρῆνες ἀλλά, ἀγνοῆστε τες, περιφρονῆστε τες, ἀφῆστε τον πίσω στὴν μοναξιά του καὶ στὴν κακομοιριά του, τὸν μισάνθρωπο ΚΕΡΑΤΑ!  «Ἀποτάξατε τὸν σατανᾶ» ποὺ σᾶς γελοιοποιεῖ καὶ σᾶς φτύνει καὶ ῥουφᾶ τῆς ψυχῆς σας τὸ αἷμα!«Συνταχθεῖτε μὲ τὸν Χριστό» ποὺ περιμένει τὴν συντριβὴ τῆς καρδιᾶς σας, τὰ δάκρυα, τὴν μετάνοιά σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐλευθερώσῃ καὶ νὰ σᾶς δείξῃ τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀληθινὴ ζωή!  Ἠ ἀρσενικὸς ἢ θηλυκὸς γεννιέται ὁ ἄνθρωπος! Καὶ ὁ γεννημένος ἀπὸ μιὰ παραξενιὰ τῆς φύσεως Ἑρμαφρόδιτος – ὡς ἀρχέτυπο τοῦ Πρωτογενοῦς; ΔΥΟ φύλα ἔχει ἐπάνω του. Καὶ ὁ ὉμοΦυλόΦιλος ΕΝΑ φῦλο ἔχει πού, ἀπὸ κάποια, τοῦ νοῦ στραβοτιμονιά, στὸ ἴδιο του τὸ φῦλο στρέφει ἐρωτικὰ τὸ βλέμμα του. Καὶ δὲν ἀλλάζει φῦλο, ὅσο καὶ ἄν προσπαθεῖ βιάζοντας τὴν φύση του!!  …καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ. καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου…  Μὴν κτυπιέστε λοιπὸν ἡμίγυμνοι πάνω σὲ πλατφόρμες χρηματοδοτούμενες ἀπὸ ἑταιρεῖες, ξένες πρεσβεῖες καὶ δήμους, καὶ σείοντας σημαῖες πολύχρωμες μὴ φιλιέστε γεμᾶτοι λαγνεία νομίζοντας πὼς βιώνετε τὴν ἐλευθερία!! Ἠ Ἐλευθερία θέλει πίστη, γενναιότητα, πόνο, θέλει θυσία, θέλει νοῦ καὶ σῶμα καθαρό, θέλει «ΑΡΕΤΗΝ καὶ ΤΟΛΜΗΝ ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»!!  ΕΣΕΙΣ θυσιάζετε τὴν ἀθάνατη ψυχή σας καὶ τὴν αἰωνιότητα, γιὰ λίγα λεπτὰ ὀδυνηρῆς ἠδονῆς. ΓΙΑΤΙ; ΕΣΕΙΣ θέλετε μὲ μανία νὰ πάρετε καὶ ἄλλους μαζί σας, θέλετε τὸ σύμπαν τῶν ἀνθρώπων νὰ ξεπαρθενευτῇ, μπρὸς- πίσω καὶ μέσα ἀπ' τὴν κοιλιὰ τῆς μάννας τους ἄν εἶναι μπορετό!! ΓΙΑΤΙ;;; Ἄν δὲν πέσει ὁ σπόρος στὴν εὔφορη γῆ, θὰ πάψῃ ὁ κόσμος νὰ πολλαπλασιάζεται. Αὐτὸ θέλετε;;Τὸ τέλος τῶν ἀνθρώπων;; ΓΙΑΤΙ;; …αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς…  Ὀ Διάολος μισεῖ τὴν ζωή. Μισεῖ τὴν παρθενία. Μισεῖ τὸ Φῶς. Μισεῖ τὸν ἄνθρωπο. Μισεῖ τὴν ἀλήθεια. Μισεῖ ὅ,τι εἶναι κατὰ φύσιν Θεοῦ. ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ;;;Ἐμπιστεύεστε τὰ κόμματα καὶ τὰ ἀποκόμματα ποὺ τρέχουν ξωπίσω σας;;Θεωρεῖτε ἔντιμους, δικαίους καὶ φιλανθρώπους τοὺς πολιτικούς;; Ἐμπιστεύεστε τυφλά τοὺς ἐπιστήμονες ΑΥΤΟΥΣ ποὺ ξεριζώνουν τὰ ἔμβρυα μέσα ἀπὸ τὴν μήτρα τους ;; ΑΥΤΟΥΣ ποὺ σταματοῦν τὴν φυσικὴ παραγωγὴ τῶν ὀρμονῶν σας καὶ σᾶς διαλύουν ψυχικὰ καὶ σωματικά;; ΑΥΤΟΥΣ ποὺ σοῦ κόβουν ἀγόρι μου τὰ 3 σου τὰ σεβάσμια καὶ σοῦ φτιάχνουν μιὰ ψευτὸτρυπα ποὺ πρέπει νὰ φροντίζῃς νὰ μὴν σοῦ κλείσῃ;; ΑΥΤΟΥΣ ποὺ σοῦ κόβουν τὰ βυζάκια σου κοριτσάκι μου, τὸ γάλα τῶν παιδιῶν σου καὶ τὴν μαγικὴ καμπυλότητά σου, ἐπειδὴ τὰ μισεῖς, ἐπειδὴ μισεῖς τὸν ἐαυτό σου, τὴν θηλυκή σου μορφή;;  Τὸ κακὸ ποὺ ἔρχεται στὴν κοινωνία. στὴν πατρίδα. στὴν οἰκουμένη. τὸ βλέπετε;;Τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ κακόγουστο ποὺ προβάλετε μὲ τὶς καρναβαλικοῦ τύπου παραμορφώσεις σας, τὸ ἀντιλαμβάνεστε;;Τὰ παιδιὰ τὰ ἀθῶα, τὰ σέβεστε;; Δέχεστε τὴν φύση τους ἢ θέλετε νὰ τὰ μετατρέψετε σὲ πολύχρωμα ποικιλόφυλα ζωάκια;; Γυρίστε πίσω στὸν ἐαυτό σας, ἀγαπῆστε τον, μὴν τὸν πετᾶτε στὰ σκουπίδια!! Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει (ἀκόμα δὲν) εἶδε (τὸ) Φῶς (τὸ) Μέγα.  ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ– ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!!Η ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ!!  Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιόςYou are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/Y0XZ65
Σχόλια