Η ΡΩΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ.


Θα θέλαμε να κάνουμε μια επισήμανση, παρατήρηση για κάποια άρθρα που γράφονται μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η συνεργασία τους στο παρελθόν και το παρόν παραμένει σταθερή σε απλά θέματα θρησκευτικού παρεχομένου, αγγίζοντας και προασπίζοντας την βασική διδασκαλία του χριστιανισμού.
Σε τελευταίες συναντήσεις τους διαπιστώσαμε μέσα από τα δημοσιεύματα ότι, ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίωνας τόνισε την σκοπιμότητα αυτού του είδους συνεργασίας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του θεολογικού διαλόγου, διότι «πρόκειται για την κοινή υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της διάρθρωσης της χριστιανική κοινωνίας, πράγμα, το οποίο αποτελεί μια κοινή αποστολή των εκπροσώπων του παραδοσιακού χριστιανισμού της Ευρώπης». (συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιλαρίωνα με το γνωστό ρωμαιοκαθολικό θεολόγο, Καρδινάλιο Christoph Schönborn)
Καταλαβαίνουμε ότι οι συναντήσεις αυτές δεν περιπλέκονται όπως πολλοί θα ήθελαν σε συμπροσευχές και αλλού είδους μυστηριακών θρησκευτικών συνεργασιών, οπου θα έθιγαν ιερούς κανόνες και παραδόσεις.
Πολλοί θα είναι αυτοί που θα κατακρίνουν έστω και μια τέτοια συνεργασία, συμβουλευόμενοι τις πράξεις των καθολικών από το παρελθόν, αν θυμηθούμε κάτι από Ουνία στα βαλκάνια , αλλά και ποιο παλιά επι Πατριάρχου Βέκκου με τις βιαιοπραγίες στο Άγιο Όρος.
Σε γενικές γραμμές η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κρατεί Θερμοπύλες στεκούμενη εμπόδιο στα Π.Σ.Ε και τροχοπέδη στην ψευδοΈνωση που με τόση μανία επιδιώκεται τις τελευταίες ήμερες, με ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Σχόλια