ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΥΝΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ !

Η πρόσφατη χειρονομία του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ, που κάλεσε ολόκληρες Αγγλικανικές κοινότητες να περάσουν στο Ωμοφόριο της Ρώμης, προκάλεσε επιφυλακτικότητα ορισμένων Ορθοδόξων ιεραρχών, οι οποίοι φοβούνται την εμφάνιση νέων "ουνιών".Ωστόσο, ο διάλογος μεταξύ των Ορθοδόξων και της Καθολικής Εκκλησίας πρέπει να συνεχιστεί, είπε ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζιζιούλας).
Ο 78χρονος επίσκοπος αντιπροσωπεύει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και είναι συμπρόεδρος της Διεθνούς Καθολικής-Ορθόδοξης Επιτροπής για το Θεολογικό Διάλογο. Τον Οκτώβριο,στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε μια συνεδρίαση της επιτροπής, όπου συζητήθηκε το πρόβλημα της στάσης Καθολικών και Ορθοδόξων απέναντι στο ρόλο του επισκόπου της Ρώμης, των διαφωνιών που οδήγησαν στο σχίσμα των Εκκλησιών. Η τοπική αστυνομία συνέλαβε μερικούς αντιπάλους του Οικουμενισμού, που διαμαρτύρονταν κατά της συνεδρίασης. Οι συμμετέχοντες του φόρουμ συζήτησαν την «αρνητική αντίδραση ορισμένων κύκλων Ορθοδόξων σ' αυτόν τον διάλογο, και,ομόφωνα, την ονόμασαν ως αδικαιολόγητη και απαράδεκτη», δήλωσε ο Μητροπολίτης Ιωάννης.
blagovest-info.ru
Σχόλια