ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ


Ψήφισμα κατά της Μασονίας ενέκριναν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα "Μασονία και Νέα Τάξη, Σχέσεις του Τεκτονισμού με το Χριστιανισμό, την Πολιτική και τη Δημοκρατία" που διοργανώθηκε, την Κυριακή, από την εφημερίδα Χριστιανική και τελούσε υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ακολουθούν το ψήφισμά και η ομιλία του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ στην Ημερίδα.
Ψ ή φ ι σ μ α
Τῆς ὁμηγύρεως ὅσων συμμετεῖχαν στήν ῾Ημερίδα τῆς 29ης Νοεμβρίου 2009 μέ θέμα· «Μασονία καί Νέα Τάξη, Σχέσεις τοῦ Τεκτονισμοῦ μέ τό Χριστιανισμό, τήν Πολιτική καί τή Δημοκρατία», πού πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἀπό τήν ἐφημερίδα «Χριστιανική» στό κινηματοθέατρο ᾿Αττικόν, ἔναντι τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ ῾Αγίων Κωνσταντίνου καί ῾Ελένης.
῾Η ῾Ημερίδα, λόγω τοῦ θέματος, ἀφιερώθηκε στούς μακαριστούς ἀρχιμανδρίτη ᾿Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο καί τόν Νικόλαο Ψαρουδάκη, ἱδρυτή τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας, οἱ ὁποῖοι μέ τά βιβλία τους ἀποκάλυψαν τόν ἀντιχριστιανικό καί ἀντιδημοκρατικό χαρακτήρα τῆς Μασονίας.


Γιατί τώρα ἡ ἐκδήλωση;

Σημαντικά γεγονότα διεθνοῦς καί ἐθνικοῦ ἐπιπέδου ἐπαναφέρουν στήν ἐπικαιρότητα τό ρόλο ᾿Οργανώσεων πού λειτουργοῦν κατά τρόπο μυστικό καί συνωμοτικό καί τελευταίως ἐντατικοποιοῦν τήν δράση τους μέ βασικούς στόχους·

- Τήν πολιτιστική ἰσοπέδωση τῶν λαῶν μέ κύρια μέσα τόν θρησκευτικό συγκρητισμό καί τήν ἀπαξίωση παραδοσιακῶν ἀρχῶν, θεσμῶν καί ἱδανικῶν, πάγιες ἐπιδιώξεις τῆς Μασονίας καί τῶν παραφυάδων της (Βλέπε ἀπόφασιν Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου γιά ἀφαίρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τά Σχολεῖα, πολεμική κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀπαγόρευση προσευχῆς κ.ἄ.).

- Τήν παγκοσμιοποίηση σ’ ὄλους τούς τομεῖς, μέ κατάληξη τήν διακυβέρνηση τῶν λαῶν μέσω μιᾶς παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης-δικτατορίας. Στόχος πού προβλέπεται καί ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λισαβώνας καί προωθεῖται συστηματικά ἀπό τήν Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τήν Τεκτονική ῾Εταιρεία, τῶν ᾿Ιλλουμινάτι, τήν Τριμερή κ.ἄ. ῎Ετσι·

῾Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ ἔχει συνεδριάσει δύο φορές τά τελευταία χρόνια στήν χώρα μας, στήν Βουλιαγμένη ᾿Αττικής.

῾Η Τεκτονική ῾Εταιρεία ᾿Ιλλουμινάτι τοῦ Λονδίνου, πού ἀπροκάλυπτα διακηρύσσει ὅτι ἔχει ὡς βασικό στόχο της τόν σχηματισμό μιᾶς παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης, προσφάτως εἶχε συνεδριάσει στήν ᾿Αθήνα προγραμματίζοντας τήν ἴδρυση παραρτημάτων της στήν ῾Ελλάδα.

Στό πρώτο λιμάνι τῆς χώρας λειτουργούν ἤδη δεκαπέντε Μασονικές Στοές!

Γιά τήν ἰμπεριαλιστική πολιτιστική αὐτή ἐπίθεση τῆς Μασονίας καί τῶν παραφυάδων της ἑναντίον του Πειραιώς καί γενικώτερα τῆς Πατρίδος μας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ ἀντέταξε εὐθύς ἐξ’ ἀρχῆς σθεναρά ἀντίσταση, μέ δηλώσεις καί ἀρθρογραφία.

Ταυτόχρονα ἡ ἐφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», ἡ ὁποῖα ἱδρύθηκε πρίν 56 χρόνια ἀπό τόν ἀείμνηστο Νικόλαο Ψαρουδάκη, συνεπή ἀγωνιστή καί συστηματικό πολέμιο τοῦ Τεκτονισμοῦ καί ὅλων τῶν ἀντιχριστιανικῶν ὀργανώσεων, ἐκτίμησε ὅτι στή σημερινή συγκυρία εἶναι ἀναγκαῖα ἡ πρός τοῦτο ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπό τήν Πνευματική ᾿Ηγεσία τοῦ τόπου καί ἰδιαιτέρως ἀπό τήν ποιμαίνουσα ᾿Εκκλησία μας καί ὀργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ᾿Ι. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τήν ᾿Ημερίδα «Μασονία καί Νέα Τάξη» ὡς μιά πρώτη καί ἐπίκαιρη συμβολή στόν ἀναγκαῖο ἀγῶνα τῆς ἐνημέρωσης.
Τό Ψήφισμα ἔχει ὡς ἑξῆς·

Α. Σήμερα, τήν 29 Νοεμβρίου 2009, ἡμέρα Κυριακή, ὅσοι συμμετείχαμε στήν ῾Ημερίδα μέ θέμα· «Μασονία καί Νέα Τάξη, Σχέσεις τοῦ Τεκτονισμοῦ μέ τό Χριστιανισμό, τήν πολιτική καί τή Δημοκρατία», ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς εἰσηγήσεις τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ, ὁμότιμου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, τοῦ κ. ᾿Εμμανουήλ Μηλιαράκη, δημοσιογράφου καί προέδρου τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» καί τοῦ κ. Κώστα Τσαρούχα, δημοσιογράφου καί συγγραφέα, καθώς ἐπίσης τό χαιρετισμό τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί, τέλος, τίς ἀπαντήσεις τῶν εἰσηγητῶν σέ ἐρωτήσεις τῶν ἀκροατῶν, ἀποδεχόμαστε τίς ἀκόλουθες ἐκτιμήσεις καί προβαίνουμε στίς ἐν συνεχεία προτάσεις πρός τήν ῾Ιερά Σύνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καί τήν ῾Ελληνική Πολιτεία καθώς καί τήν ἀνεξάρτητη Δικαστική ᾿Εξουσία, πού ἐποπτεύει τήν τήρηση τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων τῆς Δημοκρατίας.

Β. ᾿Αφορμώμενοι ἀπό τήν ᾿Ορθόδοξη Παράδοσή μας καί τό σεβασμό στήν ἐλευθερία τῶν προσώπων καθώς καί ἀπό τό αἴτημα τῆς διαφάνειας καί τῆς ἰσονομίας κατά τή λειτουργία τῶν θεσμῶν τῆς Δημοκρατίας καί ἀποβλέποντας στήν εἰρηνική καί δίκαιη προαγωγή τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῶν ῾Ελλήνων προβαίνουμε στίς ἑξῆς διαπιστώσεις·

1. ῾Η Μασονία ἤ ἄλλως Τεκτονισμός ἤ ᾿Ελευθεροτεκτονισμός ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ καί νά δρᾶ μυστικά καί μάλιστα συνωμοτικά, τόσο στήν ἑλληνική κοινωνία ὅσο καί σέ πολλές χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί, παρά τίς ἀντιφάσεις καί ἀλληλοσυγκρούσεις μεταξύ διαφόρων μασόνων ἤ Μασονικῶν Στοῶν, οἱ μασόνοι ἔχουν γενικά κοινά βασικά χαρακτηριστικά, πού τά ἐπιβεβαιώνουν τόσο τά Τυπικά καί Καταστατικά τους κείμενα καί οἱ δημοσιεύσεις τους σέ περιοδικά τῆς Μασονίας, ὅσο καί οἱ δράσεις τους μέ ἀφορμή θρησκευτικά ἤ ἰδεολογικά, ἐθνικά, πολιτικά καί κοινωνικά γεγονότα.

Αὐτά ἀποκάλυψαν τόσο οἱ εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν ὅσο καί τά συγγράμματα συγγραφέων, ὅπως τῶν μακαριστῶν ἀρχιμανδρίτου ᾿Επιφανίου Θεοδωροπούλου καί Νικολάου Ψαρουδάκη, ἱδρυτοῦ τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας καί συγγραφέα πολλῶν ἀποκαλυπτικῶν βιβλίων κατά τῆς Μασονίας. Σ᾿ αὐτούς προστίθενται πολλοί ἄλλοι ἀξιόλογοι καί ἀγωνιστές κήρυκες καί συγγραφεῖς κληρικοί καί λαϊκοί.

2. Θρησκευτική σκοπιά

α. ῾Η Μασονία, παρά τά λεγόμενα μερικῶν Διδασκάλων τῆς Στοᾶς, γιά νά ἀποκρύψουν τό θρησκευτικό χαρακτήρα τῆς μυστικῆς ῾Εταιρείας ἤ Τάγματος, εἶναι ἀναμφισβήτητα θρησκεία, φιλοδοξοῦσα νά ἀποβεῖ ὑπερθρησκεία, καί μάλιστα ξένη καί ἀντίθετη καί ἐχθρική στόν Χριστιανισμό, τόν ὁποῖο συστηματικά ὑπονομεύει σέ πολλά ἐπίπεδα.

῾Η Μασονία ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικά μιᾶς θρησκείας, ὅπως ἀπέδειξε ἡ «Πρᾶξις περί Μασονίας» τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος τό 1933 καθώς καί τό ἐμπεριστατωμένο ὑπόμνημα τοῦ καθηγητῆ Π. Μπρατσιώτη καί τά βιβλία τοῦ καθηγητῆ Π. Τρεμπέλα, καθώς ἐπίσης καί ἄλλων χριστιανῶν καί ἰδιαιτέρως τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Επιφανίου Θεοδωροπούλου (·πρόταση νέου «Θεοῦ», τοῦ Μεγάλου ᾿Αρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος, Τυπικά θρησκευτικῶν τελετῶν, προσευχές, ὅρκοι, βωμοί, ναοί, λατρεία, εὐλογίες, μυστήρια, σύμβολα, θρησκευτική ὁρολογία κ.λπ., κ.λπ.).

(βλ. = ᾿Επιφανίου Θεοδωροπούλου, 1965, ῾Η Μασονία ὑπό τό φῶς τῆς ἀληθείας, ἐν ᾿Αθήναις, ᾿Εκδ. Πάτμος). ᾿Εξάλλου, σέ μασονικά κείμενα διαβάζουμε·

β. Στό περιοδικό τῶν μασόνων Πυθαγόρας - Γνώμων (1935), ὁ θεωρητικός τῆς Μασονίας Α.Πάϊκ, κάτω ἀπό τόν τίτλο «Τό πιστεύω τῶν Τεκτ.·» γράφει·

«῾Ο ᾿Ελευθεροτεκτονισμός ἐπιδιώκει τήν διάδοσιν μόνον τοῦ ἰδικοῦ του πιστεύω, καθ᾿ ὅ ἡ παγκόσμιος θρησκεία διδάσκεται ὑπό τῆς φύσεως καί τῆς λογικῆς. Αἱ Τεκτονικαί Στοαί δέν εἶναι Ναοί ᾿Ιουδαϊκοί ἤ Μουσουλμανικοί ἤ Χριστιανικοί. ῾Ο Τεκτονισμός ἐπαναλαμβάνει τάς ἠθικάς ἀρχάς ὅλων τῶν θρησκειῶν... ᾿Απανθίζει ἐξ ὅλων τῶν πιστεύω τό καλόν»...

(βλ. καί Ν. Ψαρουδάκη, 1991, Μασονία· ῾Η ἔχιδνα τοῦ Σιωνισμοῦ, ᾿Αθήνα, ᾿Εκδ. ᾿Ορθ. Μέτωπο, σελ. 116 - 7).

γ. «῾Ο Μέγας τοῦ Σύμπαντος ᾿Αρχιτέκτων εἶναι ὁ Μέγας ἡμῶν διδάσκαλος καί ὁ ἀλάθητος νόμος, τόν ὁποῖον μᾶς παρέδωσε, εἶναι ἐκεῖνος, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον ἐργαζόμεθα. Θρησκευτικαί συζητήσεις ἐν τῆ Στοᾷ ἀπαγορεύονται αὐστηρῶς, διότι οἱ τέκτονες ἀκολουθοῦμεν μόνον τήν γενικῶς παραδεδεγμένην θρησκείαν, τήν θρησκείαν τῆς Φύσεως» (περ. Πυθαγόρας - Γνώμων, 1935, σελ. 15).

δ. Στή Μασονική ᾿Εγκυκλοπαίδεια τοῦ Ν. Λάσκαρη (μέ ἄδεια τῆς Μ.· Στ.· τῆς ῾Ελλάδος καί τοῦ Υ.Σ. τοῦ 33ου βαθμοῦ) γράφονται στό λῆμμα «Θρησκεία καί ὁ Τεκτονισμός»· ῾Η Τεκτονική Θρησκεία δέν κάνει διακρίσεις... ῾Ο Τεκτονισμός δέν εἶναι ᾿Ιουδαϊσμός... Δέν εἶναι οὔτε Χριστιανισμός... ῾Η θρησκεία τοῦ Τεκτονισμοῦ εἶναι ἡ γενική θρησκεία τῆς φύσεως καί τῆς πρωταρχικῆς ἀποκαλύψεως... ᾿Αποτελεῖ ὅμως ἀναμφισβητήτως τήν πύλην, διά τῆς ὁποίας εἰσάγονται οἱ πιστοί εἰς τόν Ναόν τῆς Θείας ᾿Αληθείας»!

(βλ. Ν. Ψαρουδάκη, 1999, Λόγοι διαλύσεως τῆς Μασονίας, Μαρούσι, ᾿Εκδ. ᾿Ορθ. Μέτωπο, σελ. 29).

ε) Κατά τόν Κ. Μελισσαρόπουλο, μασόνο 33ου βαθμοῦ, στό βιβλίο του «῾Επτά Τεκτονικαί ῾Ομιλίαι εἰς 18ον», ὁ Μ.Α.Τ.Σ. δέν εἶναι ὁ Θεός πού δημιούργησε τόν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός, ὅπως ὁ Χριστιανικός Θεός, ἀλλά πίσω ἀπό τόν ῎Αγγελο τοῦ Φωτός ᾿Ελβίς, τό Πνεῦμα τοῦ Πυρός, κρύβεται ὁ Φωσφόρος ἄγγελος, ὁ ῾Εωσφόρος, ὁ Σατανᾶς, ἀφοῦ ἑρμηνεύεται ἡ Γένεσις σύμφωνα μέ ἀποκρυφιστικές δοξασίες, ὅπου ἀντιστρέφονται ὅλα στο ὄνομα τῆς ἐλεύθερης σκέψης».

(βλ. Ν. Ψαρουδάκης, 1999, ὅ.π., σελ. 32 - 35)

στ. Οἱ Γάλλοι μασόνοι φαίνεται προχωροῦν περισσότερο. Τό 1875 κατά τή σύνταξη τοῦ νέου Συντάγματος καί τοῦ Γεν. Κανονισμοῦ... πρότειναν ἀντί τοῦ (προσωπικοῦ) Μ.Α.Τ.Σ. νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ὕπαρξις ᾿Αρχῆς Δημιουργοῦ, ὁπότε (κατά τούς ῎Αγγλους Μασόνους) γίνεται ἡ ἰδεολογία τῶν μασόνων ἀθεϊστική.

ζ) Σύμφωνα μέ τίς «θεμελιώδεις διατάξεις τῆς Μασονίας (Τεκτονικό Δελτίο, τῆς Μ.Σ. τῆς ῾Ελλάδος, τ. 74 - 5/1967), σελ. 281 - 89) πού «εἶναι τό δογματικό στήριγμα τῆς μασονικῆς θρησκείας» (βλ. Ν.Ψ., ὅ.π. σελ. 37 - 39) καθιερώνεται ὡς Θεός τῆς Μασονίας ὁ ῾Εωσφόρος ἤ Σατανᾶς ἤ Διάβολος.

Τά ἀνωτέρω θεωροῦνται ἀπαραβίαστα.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δέν συμβιβάζεται ἡ ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ καί μάλιστα τοῦ ᾿Ορθοδόξου μέ τήν ἰδιότητα τοῦ μασόνου, πού ὁρκίζεται πί-στη στόν Μ.Α.Τ.Σ., στά δόγματα καί τά Τυπικά τῆς Μασονίας. ῎Αλλος ὁ Θεός τῶν μασόνων μέ τήν ἰδεολογία πού ἐξασφαλίζει τούς ὀλίγους, τούς ταξικά συνασπισμένους μέ μυστικό τρόπο καί ὅρκους καί ἄλλος ὁ Θεός τῶν χριστιανῶν, ἡ ῾Αγία Τριάδα, πού ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς διακρίσεις, μέ τό πνεῦμα τῆς ᾿Αγάπης, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

᾿Επομένως, ὅσοι χριστιανοί ἀσπάστηκαν τή Μασονία καί ὅσοι μασόνοι νομίζουν ὅτι μποροῦν συγχρόνως νά εἶναι καί Χριστιανοί καί μάλιστα ᾿Ορθόδοξοι, πρέπει νά διαφωτιστοῦν ἀπό τήν ᾿Εκκλησία, νά μετανοήσουν καί νά κατανοήσουν πλήρως τήν ἐπικίνδυνη τακτική τῆς Μασονίας, δηλαδή τῆς ἡγεσίας τῶν μασόνων, πού κρατάει στό σκοτάδι τούς πρωτόβαθμους μασόνους καί ὑπηρετεῖ τά διεθνή κέντρα τοῦ Σιωνισμοῦ γιά τήν παγκόσμια ἐξουσία καί τήν Πανθρησκεία, ἡ ὁποία ἀντιστρατεύεται τό Χριστιανισμό καί ἐκφράζει τό Διεθνῆ Σιωνισμό, πού ἐξέπεσε στή θρησκεία τοῦ ῾Εωσφόρου, ὅπως ἀποδεικνύει τό Ταλμούδ, ἡ Καμπάλα καί ἡ Ραβινική διδασκαλία.

᾿Επειδή, ἐξάλλου οἱ μασόνοι, σέ κατάλληλες εὐκαιρίες, γιά νά προσελκύσουν μέλη καί ὑποψήφια θύματα καί νά διαφημίσουν τή Μασονία, ἰσχυρίζονται, ἴσως κάποτε ψευδῶς, ὅτι κάποιοι ἱεράρχες ἀνήκουν ἤ ἀνῆκαν στή Μασονία, γι᾿ αὐτό εἶναι ἀναγκαία ἡ διαρρήδην ἀποκήρυξη τῆς Μασονίας ἀπό κάθε ἱεράρχη καί ἀπό τή σύνολη ῾Ιεραρχία, ὅπως ἔγινε καί τό 1933 τό 1972, τό 1986 καί τό 1996.

῞Οπως, ἔγραψε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης ᾿Ελευθερουπόλεως ᾿Αμβρόσιος, ὅσοι προσῆλθαν στή Μασονία, εἶναι τραγικά πρόσωπα καί θύματα μιᾶς ἀπάτης καί ἡ ᾿Εκκλησία ὀφείλει νά τούς ἀναζητήσει, νά τούς ἀνεύρει καί νά τούς σώσει ἀπό τήν πλάνη.

3. Πολιτική καί Δημοκρατική σκοπιά

᾿Επειδή ἡ ἑκάστοτε μασονική ἡγεσία ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι φιλανθρωπική ὀργάνωση καί δέν ἀσχολεῖται ἤ δέν ἐπιδιώκει τήν πολιτική ἐξουσία, γιά νά καθησυχάσει τήν κοινή γνώμη καί νά ἐξαπατήσει τούς ἀφελεῖς, ἐνῶ στήν πράξη συνήθως, μέ μυστικές συμμαχίες καί διεθνεῖς ἐξαρτήσεις, ἐπηρεάζει τήν πολιτική ζωή ἀπό τά παρασκήνια, τό χρέος ὅλων τῶν πολιτῶν καί ἰδιαίτερα τῶν χριστιανῶν εἶναι νά ἀποκαλύψουν τά τεκταινόμενα, πού ὑπονομεύουν τή Δημοκρατία καί τήν ᾿Ανεξαρτησία τῆς χώρας.

῾Η πολιτική ὅμως δραστηριότητα τῶν ῾Ελλήνων, πού γίνεται σύμφωνα μέ τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί ἀποβλέπει στήν πρόοδο καί τή δικαιοσύνη στήν ἑλληνική κοινωνία, εἶναι εὐκτέα, γιατί διεξάγεται μέ διαφάνεια καί διευκολύνει τόν πολιτικό διάλογο, πού εὐνοοῦν τήν κοινωνική συνοχή.

Πάντως ἡ σχέση τῆς Μασονίας καί τῆς Πολιτικῆς εἶναι στενή. ᾿Εξάλλου, ὑπάρχουν καί κλάδοι τῆς Μασονίας πού διαψεύδουν, ὅσους μασόνους ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ἐπιδιώκουν τήν πολιτική. ᾿Ιδιαίτερα οἱ Στοές τοῦ Γαλλικοῦ δόγματος, οἱ ᾿Ιλλουμινάτοι, ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ καί ἄλλοι ἀποκαλύπτουν τούς πολιτικούς τους στόχους. ῎Εμμεσα ἤ ἄμεσα φαίνεται ὅτι οἱ μασόνοι ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα τῶν πλουτοκρατιῶν τῆς μιᾶς ἤ ἄλλης φατρίας καί ὄχι τοῦ λαοῦ ὁλοκλήρου.

῾Η ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς δράσης τῶν μασόνων προκύπτει ἀπό πλῆθος γεγονότα, κάποτε μέ ἐγκληματικούς σκοπούς, ἀσυμβίβαστους μέ τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία.

Τό σκάνδαλο τῆς ᾿Ιταλικῆς Στοᾶς Ρ-2 τό 1981, πού συμμετεῖχε, σέ συνεργασία μέ τήν Μαφία τήν Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ καί τήν ἀμερικανική Σ.Ι.Α., στήν ἀνατροπή τῆς ᾿Ιταλικῆς Δημοκρατίας καί τή διακυβέρνηση τῆς χώρας μέ προεδρικό καθεστώς μασονικοῦ χαρακτήρα καί ἀμερικανική ἐξάρτηση. ᾿Εξάλλου, τό οἰκονομικό σκάνδαλο τῆς Ρ-2 ἦτον τεράστιο, ἀφοῦ ἡ Στοά μέ μέλη της εἶχε διεισδύσει σέ καίριους τομεῖς τῆς Κυβέρνησης καί τῆς δημόσιας διοίκησης, ὥστε νά ὑπονομεύει τό δημόσιο συμφέρον. ᾿Ενδεικτικά ἀναφέρουμε σχετικά ἔργα καί δημοσιεύματα·

— Ν. Ψαρουδάκης, 1991, Μασονία· ῾Η ἔχιδνα τοῦ Σιωνισμοῦ, ᾿Αθήνα, ᾿Εκδ. ᾿Ορθ. Μέτωπο σελ. 90 - 98.

— Κ. Τσαρούχα, 2004, ῾Η Μασονία στήν ῾Ελλάδα, ᾿Αθήνα, ᾿Εκδ. - ῾Ελλ. Γράμματα,

Πλῆθος ἄρθρων τῶν ἐφημερίδων ᾿Ελευθεροτυπία, Τά Νέα, Τό Βῆμα, ᾿Απογευματινή, ᾿Ακρόπολις, Αὐριανή, Χριστιανική καί ἄλλες κατά τήν περίοδο Μαΐου - ᾿Ιουνίου 1981.

῾Η Μασονία συσπειρώνοντας φιλόδοξους ἀνθρώπους μέσα στίς μυστικές Στοές της γιά νά ἐπιτύχουν τή μασονική ἀλληλεγγύη, καλλιεργεῖ τό ἀντιδημοκρατικό πνεῦμα, ὑπονομεύοντας τήν ἰσορροπία τῆς Δημοκρατίας ἀλλά καί σέ περιόδους κρίσιμες τήν ᾿Εθνική ᾿Ασφάλεια, ὥστε νά προκαλεῖ κάθε ἐλεύθερο πολίτη καί κάθε χριστιανό, πού ἐκτιμᾶ τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα.

Γιά τήν ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω ἀναφέρουμε μερικά ἀντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά τῆς Μασονίας.

α) Εἶναι μυστική συνωμοτική ὀργάνωση μιᾶς ὀλιγαρχικῆς ἐλίτ, πού συνάπτει συμμαχία συμφερόντων μέ στόχο τήν ἐξουσία εἰς βάρος τῶν ἄλλων πολιτῶν.

β) Διακρίνει «καθαρούς καί ἐκλεκτούς μασόνους» καί «βεβήλους» μέ ρατσιστικό τρόπο, ὅπως χαρακτηρίζονται οἱ ἐκτός Στοᾶς.

γ) ᾿Αποκλείει ἀπό τούς κόλπους της τούς οἰκονομικά ἀσθενεῖς, τούς ἀγρότες, τούς ἐργάτες καί τούς μαύρους. Εἶναι κατ᾿ ἀρχάς ρατσιστική συμμαχία τῶν λευκῶν ἀστῶν.

δ) Συνδέθηκε μέ τήν ᾿Αγγλική κυρίως ᾿Αποικιοκρατία, τό οἰκονομικοπολιτικό πραξικόπημα - σκάνδαλο τῆς ᾿Ιταλικῆς Στοᾶς P-2 καί τό σύγχρονο ᾿Ιμπεριαλισμό (βλ. Μ.Μ.Ε. τοῦ 1981).

ε) Οἱ μισοί, περίπου, πραξικοπηματίες τῆς Χούντας καί μέλη τῶν Κυβερνήσεων τῆς Δικτατορίας ἦταν μασόνοι.

στ) ῾Η μασονική δράση γιά τή λήψη ἀποφάσεων εἶναι αὐστηρά ἱεραρχική, ὅπου οἱ χαμηλόβαθμοι μασόνοι ἀγνοοῦν τά μυστικά καί δέν ἐλέγχουν τούς ὑψηλόβαθμους, πού ἐπιβάλλονται ἐκ τῶν ἄνω, ἀσκώντας καί μέ ἀπειλές τό νόμο τῆς σιωπῆς.

ζ) ῾Η Μασονία ἔχει στενές σχέσεις μέ Στοές τοῦ ᾿Εξωτερικοῦ, κυρίως τῆς ᾿Αγγλίας καί τῶν ΗΠΑ, καί ἐξαρτᾶται ἀπό σιωνιστικά διεθνῆ κέντρα τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί τῆς παγκοσμιοποίησης ἀνεξέλεγκτα.

η) Μέσα στίς Στοές ἐπιβάλλεται προληπτική λογοκρισία καί ἀπαγορεύεται ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως γιά πολιτικά ἤ θρησκευτικά θέματα, ἄν καί ἡ Μασονία καυχᾶται γιά τήν ἐλευθερία τῆς ἔρευνας τῆς ἀλήθειας καί γιά τό πνεῦμα τοῦ Διαφωτισμοῦ.

θ) ῾Η Μασονία καταδυναστεύει τήν ἐλεύθερη συνείδηση, ἐπιβάλλοντας φρικτούς ὅρκους, ἀδιαφορῶντας γιά τήν ἀξιοπρέπεια τῶν προσώπων, πού ἀπειλεῖ ἀκόμα καί μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους.

ι) Γενικά ἡ Μασονία ἀντιστρατεύεται πλήρως στή διαφάνεια, που ἀποτελεῖ πρωταρχικό χαρακτηριστικό τῆς Δημοκρατίας ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ φῶς, πειθώ λόγου, ἀνιδιοτέλεια καί παρρησία, τά ὁποῖα ἐνισχύουν τήν ἰσοπολιτεία καί τήν ἀξιοκρατία.

ια) Τέλος, συνέπεια τῶν ἀνωτέρω, οἱ σκοποί, ἡ δομή καί οἱ μέθοδοι τῆς Μασονίας ἀντιστρατεύονται σέ συγκεκριμένα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. Διαπρεπεῖς δικαστικοί καί νομικοί διακήρυξαν τό ἀσυμβίβαστο τῆς ἰδιότητας τοῦ δικαστῆ καί τῆς ἰδιότητας τοῦ μασόνου, πού θέτουν ὑπεράνω ὅλων τήν ὑπακοή τους στά μασονικά Συντάγματα.

Π ρ ο τ ά σ ε ι ς :
- Γιά τούς παραπάνω λόγους προτείνουμε στήν ῾Ελληνική ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά ἀνανεώσουν τήν καταδίκη τῆς Μασονίας, ἐνημερώνοντας τόν ἑλληνικό λαό καί γενικά τούς χριστιανούς γιά τήν ἀπάτη καί τούς πραγματικούς σκοπούς καί τίς μεθόδους τῆς Μασονίας, στά πλαίσια τῆς ῾Ελληνικῆς Πολιτείας καί σέ διεθνές ἐπίπεδο.

- ᾿Επίσης, καλοῦμε τήν Πολιτεία καί τήν ἀνεξάρτητη Δικαστική ᾿Εξουσία νά ἐλέγξουν τήν ἐφαρμογή τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων ἐκ μέρους τῶν Μασονικῶν Στοῶν, θωρακίζοντας τή Δημοκρατία καί προφυλάσσοντας τήν ᾿Εθνική ᾿Ανεξαρτησία, ἀπό μυστικές καί ἀνεξέλεγκτες δυνάμεις καί συμφέροντα πού ἐξαρτῶνται ἀπό κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ.

- ᾿Ιδιαιτέρως ζητοῦμε τήν διάλυση τοῦ Τεκτονικοῦ ᾿Ιδρύματος γιατί·

α) ῎Εχει παρεκκλίνει τοῦ σκοποῦ του καί ἐξαπατᾶ τό κράτος ἀφοῦ ἰδρύθηκε μέ σκοπό «τήν εὐόδωσιν ἔργων εὐποιΐας, ἰδία διά περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων», ἀλλά ἔχει κύριο ἔργο του τήν ἴδρυση, λειτουργία καί συντήρηση Μασονικῶν Στοῶν καί τήν προώθηση τῆς λατρείας τοῦ ΜΑΤΣ.

β) Τό Τεκτονικό ῎Ιδρυμα πραγματοποιεῖ μυήσεις καί ἐμφανίζεται ὡς δῆθεν Σωματεῖο ἐνῶ νομικῶς εἶναι ἀνύπαρκτο χωρίς δικαστική ἀναγνώριση.
Γιά ὅλα τά παραπάνω ἔχομε στή διάθεση κάθε ᾿Αρχῆς φάκελλο ἀδιάσειστων στοιχείων γιά τήν ἀντισυνταγματική καί παράνομη λειτουργία τοῦ Τεκτονικοῦ ῎Ιδρύματος.

+ O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ἀκολουθοῦν 1.500 ὑπογραφαί παρευρεθέντων)

Σχόλια