Περισσότερο βλάπτουν οι άθεοι και οι μασόνοι στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας παρά ένας χαιρετισμός ενός Έλληνα πατριώτη!

Σχόλια