Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη!

Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ πλέον ἀπασχολεῖ καὶ προβληματίζει τοὺς ἀνθρώπους, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι αὐτὸ μὲ τὶς δύο ἀνελεύθερες Κάρτες ποὺ ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησή μας.
Εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἐξοργιστικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προωθεῖ καὶ τὶς δύο. Τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, ἔχει μόλις ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ δημοσιεύματα ἐφημερίδων ἡ ἀπόφαση νὰ δοθεῖ ἡ Φοροκάρτα ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο. Τί μορφὴ θὰ ἔχει; Ἄγνωστο! Μόνο τὰ δελεαστικὰ στοιχεῖα ποὺ τὴ συνο δεύουν ἀνακοινώνονται.
Αὐτὴ οὔτε κὰν σὲ δημόσια Διαβούλευση δὲν εἰσάγεται. Ἁπλῶς τὴν προπαγανδίζουν δελεαστικά: Ὅποιος τὴ χρησιμοποιεῖ, θὰ κερδίζει 1% στὸν ΦΠΑ καὶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὸ ποσὸ τῶν ἀποδείξεων θὰ ὑπολογίζεται στὸ διπλάσιο. Προκλητικό!...
Ὅσο γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἐδῶ μεσολαβεῖ ἀδίστακτος ἐμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη. Ἔχει καταγγελθεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἡ Κάρτα ἐκτέθηκε στὴ δημόσια Διαβούλευση ὅτι: «Ἡ προπαγάνδα δὲν ἔχει προηγούμενο στὸν ἱστότοπο τῆς κυβέρνησης (οpengov.gr)»...

«Tὸ οpengov.gr λογοκρίνει τὰ ἀρνητικὰ σχόλια γιὰ τὴν κάρτα πολίτη ἀντι καθιστώντας τα μόνο μὲ θετικά!!!»... «Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι τὰ σχόλια ποὺ ἔχουν μπεῖ ἔχουν ἐπιλεγεῖ μὲ σκοπὸ τὴ χειραγώγηση τῆς κοινῆς γνώμης. Τὸ ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι ὅλα τὰ σχόλια ὅπου ἀναφέρονται θετικὰ ὡς πρὸς τὴν ΚτΠ ἔχουν ἀρνητικὴ βαθμολογία ρεκόρ! (Σημ: Ἀναφέρεται καὶ παράδειγμα θετικοῦ σχολίου ποὺ τὸ ψήφισαν 242 ἀρνητικὰ καὶ μόνο 9 θετικά!!!). Ἐκεῖ φαίνεται ὅτι ὅσοι ἐπισκέπτονται τὴ σελίδα, διαφωνοῦν κάθετα μὲ τὸ φακέλωμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, παρολ αυτὰ κανένα ἀρνητικὸ σχόλιο δὲν ὑπάρχει!... Εἶναι τραγικὴ εἰρωνεία ὅτι αὐτοὶ ποὺ εὐαγγελίζονται τὴ δημοκρατία καὶ τὶς δῆθεν ἀνθρώπινες ἐλευθερίες, λογοκρίνουν τὰ σχόλια καὶ δὲν τολμοῦν νὰ κάνουν ἕνα δημοψήφισμα. Φοβοῦνται προφανῶς τὸν λαό» (Πηγή: www.hellasnet.info).

Μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς λογοκρισίας τὰ ἀρνητικὰ σχόλια ἄρχισαν νὰ δημοσιεύονται μὲ ρυθμὸ καταιγιστικό. Αὐτὸ μέχρι τὶς 7 Δεκεμβρίου. Προηγήθηκε στὶς 3 Δεκεμβρίου ἕνα δημοσίευμα τῆς «Ἐλευθεροτυπίας», στὸ ὁποῖο σταχυολογήθηκαν δείγματα τῶν ἀρνητικῶν γιὰ τὴν Κάρτα σχολίων, μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι «εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχουν τόσο πολλὲς ἀρνητικὲς ἀπόψεις πολιτῶν σὲ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν»· ἐπισημάνθηκε καὶ ἀπὸ σχολιαστὲς τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀρνητικὰ σχόλια εἶναι σὲ ποσοστὸ ἄνω τοῦ 90% καὶ οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν ἄτυπο δημοψήφισμα ἀπορριπτικὸ τῆς Κάρτας, ἐνῶ... ἀκολούθησε στὶς 8 Δεκεμβρίου νέα διατεταγμένη κατάθεση μόνο θετικῶν σχολίων, μὲ μερικοὺς νὰ ἔχουν γράψει δύο καὶ τρεῖς φορὲς ἀκριβῶς τὸ ἴδιο σχόλιο!Καὶ ρωτᾶμε: Εἶναι τρόπος αὐτὸς ποὺ ταιριάζει σὲ δημοκρατικὴ κυβέρνηση;

Τὴν ἴδια ὥρα ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων σιωπᾶ, παρὰ τὴ διαβεβαίωσή της ὅτι μέχρι τέλους Νοεμβρίου θὰ ἔχει γνωμοδοτήσει γιὰ τὶς σχεδιαζόμενες Κάρτες. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κυβέρνηση δὲν τῆς δίνει τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες αἰτήσεις τῆς Ἀρχῆς. Ἂν καὶ αὐτὴ ἡ πληροφορία, ποὺ δημοσίευσε ἡ «Ἐλευθεροτυπία», ἀληθεύει, τότε εἶναι φανερὸ ὅτι ἔχουμε εἰσέλθει σὲ σκοτεινὴ ἐποχή, ὅπου τὰ σενάρια συνωμοσίας ἀποτελοῦν ὠμὴ πραγματικότητα.

Ἕνα μόνο πράγμα ἔχουν λησμονήσει οἱ σκοτεινοὶ σχεδιαστές της: ὅτι πάνω ἀπὸ τὰ δικά τους ὕπουλα σχέδια βρίσκεται ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἱστορίας. Αὐτὸς ποὺ «διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων» (Ψαλμ. λβ΄ 10).

πηγή: «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεχος 2015 15-1-2011
Σχόλια