Η Αλβανία διαβρώνει την Ελλάδα μέσω του οργανωμένου εγκλήματος. Ένας στρατός ενάντια στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση των απειλών όσον αφορά στο οργανωμένο έγκλημα της Ευρωπόλ, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, περιλαμβανομένης της Αλβανίας, αποτελούν σημεία προέλευσης ή διέλευσης για τη διακίνηση όπλων στην ΕΕ, αλλά δεν υπάρχουν ακριβείς εκτιμήσεις για τον αριθμό των όπλων που εισέρχονται λαθραία στα κράτη μέλη από τις χώρες αυτές. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου  Στ. Φούλε έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. ,  Γ. Παπανικολάου σχετικά με την διακίνηση λαθραίων όπλων από την Αλβανία και τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια.
Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε πως τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα τεράστια εισροή λαθραίων όπλων,  κυρίως από την Αλβανία και δευτερευόντως από την πρώην Γιουγκοσλαβία.
Τα όπλα αυτά καταλήγουν σε χέρια κακοποιών, τρομοκρατικών ομάδων και παραγόντων που δρουν στο κοινωνικό περιθώριο. Απευθυνόμενος προς την Επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί εάν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ευρωπαϊκή πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανιών, έχει ζητηθεί με σαφήνεια η ανάγκη δραστικών εθνικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό του φαινομένου. Ο αρμόδιος Επίτροπος απάντησε πως η Επιτροπή ενθαρύνει τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων στη προσπάθεια αντιπετώπισης του φαινομένου, ενώ ειδικά για την Αλβανία σημείωσε πως παρέχει τεχνική συνδρομή βάσει του προενταξιακού μέσου    (σχέδιο PAMECA III, που θα εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του 2012 με συνολικό προϋπολογισμό 5,5 εκατ. EUR), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των επιδόσεων των διαρθρώσεων της εθνικής αλβανικής αστυνομίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των ικανοτήτων της τελευταίας  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Εξάλλου, βάσει των τρεχόντων σχεδίων, διατέθηκε από την Ε.Ε. ποσό ύψους 3,6 εκατ. EUR για εξοπλισμούς συνοριακών ελέγχων (σκάφη περιπολίας, συστήματα παρακολούθησης επικοινωνιών) και άνω των 10 εκατ. EUR για την κατασκευή και την αποκατάσταση σημείων διέλευσης των συνόρων, περιλαμβανομένων εκείνων στα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: “Η ευρωπαϊκή πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων δεν μπορεί παρά να περνάει και μέσα από τις προσπάθειες ελέγχου του λαθρεμπορίου όπλων και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Θυμίζεται ότι  η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. της οποίας η αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει εξοπλισμό που σε άλλες χώρες αντιμετωπίζουν εθνικοί στρατοί”.

Σχόλια