Δηλώσεις της κυβέρνησης μετά την συγκέντρωση.Θα μας σφραγίσουν ηλεκτρονικά, εν’ ονόματι της διαφθοράς όπου αυτοί δημιούργησαν.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Μετά και την τυπική του έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπαίνει στο δρόμο για την πλήρη και έμπρακτη εφαρμογή του, προκειμένου να περάσει η δημόσια διοίκηση στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή.
Ένα ουσιαστικά καθοριστικό στοίχημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος δεν θα αισθάνεται καταπιεσμένος από τη γραφειοκρατία και τις κρατικές υπηρεσίες, δεν θα χρειάζεται «γνωριμίες» ή «γρηγορόσημο», για να διεκπεραιώσει γρήγορα και αποτελεσματικά μια συναλλαγή του με το δημόσιο, ανέφερε στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εσωτερικών.
Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι η πλήρης έκδοση του επιχειρησιακού θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Απριλίου, ενώ με την ψήφιση του Νόμου θα παρουσιαστεί ο Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του, που καταρτίζεται από Ομάδα Διοίκησης Έργου.
 Τόνισε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους πολίτες με τις υπηρεσίες του δημοσίου θα «χτυπήσει» τη διαφθορά και θα επιφέρει σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, αφού εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 25%. Ο κ. Ραγκούσης πρόσθεσε ότι εφόσον η γραφειοκρατία στη χώρα μας αποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε πάνω από 16 δισ. ευρώ ετησίως, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτό να εξοικονομούνται περίπου 4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο από την εθνική μας οικονομία.

Βασικές καινοτομίες το νομοσχεδίου
Βασικές καινοτομίες στην προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα είναι η ηλεκτρονική υπογραφή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, αλλά και η καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη.

Επίσης, θα επιχειρηθεί η απλούστευση των διαδικασιών, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς του δημοσίου και ο ανασχεδιασμός των ίδιων των διοικητικών διαδικασιών με όρους αποδοτικότητας, καθώς και η διασφάλιση μέσω θεσμικών εγγυήσεων και καινοτόμων ρυθμίσεων της προστασίας των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Ορισμένες από τις βασικές καινοτομίες του σχεδίου νόμου αποτελούν η καθιέρωση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, με την οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση του περιεχομένου με συγκεκριμένο συντάκτη με ασφάλεια, καθώς και η υλοποίηση των στόχων τόσο σε σχέση με το πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας της διοίκησης όσο και σε σχέση με την επικοινωνία και τις συναλλαγές τους με πολίτες και επιχειρήσεις.

Θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δημόσιου τομέα και του δικαιώματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το δημόσιο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ όπως επισημαίνεται με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασσική και χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης ηλεκτρονικών εγγράφων, εάν τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά τους, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα βάρη για πολίτες και επιχειρήσεις.

Δίδεται η δυνατότητα φυσικών και ΝΠΙΔ να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και της πολιτικής ασφάλειας, ενώ εισάγεται ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ΄ αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου.

Επιπλέον παύει να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη με τη ρητή υπαγωγή και των ηλεκτρονικών εγγράφων στο πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και η παροχή της δυνατότητας άσκησής του με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ οι φορείς του δημοσίου υποχρεώνονται να διαθέτουν την πληροφόρηση σε επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, μορφή και ενισχύεται το δικαίωμα της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών με άδειες ελεύθερης χρήσης.

Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για απόλυτο σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών - χρηστών ΤΠΕ, με την εισαγωγή ρυθμίσεων που ενισχύουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για διαρκή συμμετοχή στην βελτίωση λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα με την διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων.


Σχόλια