Άλλο ένα ντοκουμέντο δεκαετιών για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας…!

Άλλο ένα ντοκουμέντο δεκαετιών για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας…!

" Ορυκτός Πλούτος και Οικονομική ανάπτυξις  της Χώρας "

Σταύρος Κατράκης, διπλ. μηχανικού μεταλλείων Ε.Ν.S.Μ. τακτικού καθηγητού Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Α Θ Η Ν Α Ι  1965
Σχόλια