Μήνυμα προς τον χρήστη με το πάτημα ενός κουμπιού

Αν θέλετε να δείτε στον επισκέπτη ένα μήνυμα όταν αυτός κάνει κλικ σε ένα κουμπί ή ένα σύνδεσμο που θα ίσως να θέλετε να δοκιμάσετε αυτόν τον κώδικα.
<!-- This Script is from www.FoulsCode.blogspot.gr, Coded by: Krishna Eydat-->
<!-- Start of Message Alert -->
<!-- Use this button in a form to pop-up a message when the user clicks it -->
<form>
<input type="button" value="message" onClick="alert('YOUR MESSAGE GOES HERE'); return true">
</form>
<!-- End of Message Alert -->

<font face="FoulsCode"><a target="_blank" href="http://www.FoulsCode.blogspot.gr/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">FoulsCode</span></a></font>
DEMO

ΠΗΓΗ 
Σχόλια