Γενικά / Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών book

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΛHPOΦOPIKH
Θεματική Ενότητα
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τόμος A'
Εισαγωγή
στην Επιστήμη των Υπολογιστών
ΗΛΙΑΣ ΛΥΠΙΤΑΚΗΣ
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠATPA 2000
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΛHPOΦOPIKH
Θεματική Ενότητα
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Τόμος A'
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Συγγραφή
ΗΛΙΑΣ ΛΥΠΙΤΑΚΗΣ
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κριτική Ανάγνωση
EΛΠI∆A KEPAYNOY
Kαθηγήτρια Tμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Kύπρου
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για την επιστημονική επιμέλεια του τόμου
ΠANAΓIΩTHΣ ΠINTEΛAΣ
Καθηγητής Tμήματος Mαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
Επιμέλεια στη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση
ΓEPAΣIMOΣ KOYΣTOYPAKHΣ
Γλωσσική Επιμέλεια
ΛΟΥΪΖΑ ΜΠΑΝΤΗ
Τεχνική Επιμέλεια
ΕΣΠΙ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Καλλιτεχνική Επιμέλεια – Σελιδοποίηση
TYPORAMA
Συντονισμός ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και γενική επιμέλεια των εκδόσεων
ΟΜΑ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΑΠ / 1997–1999
ISBN: 960–538–078–1
Kωδικός Έκδοσης: ΠΛH 10/1
Copyright 2000 για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Οδός Παπαφλέσσα & Υψηλάντη, 26222 Πάτρα – Τηλ: (0610) 314094, 314206 Φαξ: (0610) 317244
Σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, απαγορεύεται η συνολική ή αποσπασματική αναδημοσίευση του βιβλίου αυτού
ή η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια του εκδότη.


Σχόλια