Ημερομηνία στην μπάρα του Browser όσο βρίσκονται στο Blog σας!

Ένα πολύ όμορφο και πρακτικό Widget, ιδανικό για ενημερωτικά Sites και Blogs που, ανεβάζουν συνέχεια αναρτήσεις. Βλέπετε στην παραπάνω εικόνα για το πως ακριβώς λειτουργεί.

Είναι πολύ εύκολο για να το εφαρμόσετε στο Blog σας

1) Σύνδεση στον blogger
2) Σχεδίαση
3) Προσθήκη Gadget
4) HTML/JavaScript
5) Και μέσα εκεί κάντε επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:

<script language="JavaScript" type="Text/JavaScript">
var mytime1=24;
function mytime2() {
mytime3=mytime1+6;
mytime4=mytime1+mytime3;
timexx=mytime1+mytime3+mytime4;
timexxx=timexx/mytime4*mytime1; twelfth=mytime4*mytime1/12*mytime3;
timexxxx=mytime1+mytime3/timexxx-16*timexx;
timexxxxx=twelfth*(mytime1-5)/mytime4+timexx;
timexxxxxx=timexxxxx/timexxxx+mytime1*mytime4-timexx;
mytime5=(timexxxxxx+mytime1/mytime4*timexx+mytime3*timexxx)/twelfth+timexxxxx-timexxxxxx-1;
mytime6=Math.floor(mytime5);
mytime8=mytime6*mytime3/2+100;
mytime7 = window.setTimeout("mytime2()", mytime8);
var mytime9 = new Date();
var mytime10= mytime9.toLocaleString();
document.title = mytime10;}
function op(){mytime2()}
window.onload=op;
</script>

Σχόλια