Iconset: Free Retro Style Social Icons by DesignBolts (20 icons)


Artist: DesignBolts
Iconset Homepage: http://www.designbolts.com/2012/09/09/20-free-retro-style-social-media-icons-set-256-x-256-png
License: Linkware (Backlink to http://www.designbolts.com required)
Commercial usage: Allowed


Blogger icon
Deviantart icon
Digg icon
Dribble icon
Facebook icon
Flickr icon
Google Plus icon
Linkedin icon
MySpace icon
Orkut icon
Pinterest icon
RSS icon
StumbleUpon icon
Tumblr icon
Twitter icon
Twitter 2 icon
Vimeo icon
Yahoo icon
Youtube icon

Σχόλια