Θες να με αντιγράψεις; Βάλε και την πηγή

Ένα ξυπνώ script που κάθε φορα που κάνουν αντιγραφή από το blog σας και όταν κάνουν επικόλληση θα εμφανίζεται η πηγή του blog σας!


Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:

Επικολλήστε πριν από  </body>

<script type="text/javascript">
if(document.location.protocol==&#39;http:&#39;){
 var Tynt=Tynt||[];Tynt.push(&#39;a8Kw0GrZ8r4kpuadbi-bpO&#39;);Tynt.i={&quot;ap&quot;:&quot;Πηγή:&quot;};
 (function(){var s=document.createElement(&#39;script&#39;);s.async=&quot;async&quot;;s.type=&quot;text/javascript&quot;;s.src=&#39;http://foulsblog.xtgem.com/foulscode-stopcopy.txt.js&#39;;var h=document.getElementsByTagName(&#39;script&#39;)[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
}
</script>
Σχόλια
Comment Poster
Ο κώδικας δεν δουλεύει το blog μου είναι frapedoypoli.blogspot.gr
Replied
Ευχάριστο για την παρατήρηση θα το διορθώσω σύντομα!