ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΞΕΝΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΜΥΝΑΣ

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, διοργανώθηκε στο ΓΕΕΘΑ   η ετήσια  ενημερωτική ημερίδα για τους διαπιστευμένους στην Ελλάδα Ακολούθους  Άμυνας (ΑΚΑΜ), Βοηθούς ΑΚΑΜ και Στρατιωτικούς Ναυτικούς Αεροπορικούς  Ακολούθους.
Σχόλια