«Νυκτερινή Αστραπή»: Επίσημη πρώτη του νέου Πυροβολικού (ΙΑΑΑ-ISDA)


timthumbΗ Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Νυκτερινή Αστραπή – 2013» πέρα από τη μοναδικότητα της αφού πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα που έγινε για πρώτη φορά απετέλεσε και την «πρώτη» της νέας οργανωτικής δομής που αποκτά το Πυροβολικό Μάχης του Ελληνικού Στρατού.

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας (ΙΑΑΑ–ISDA)

Με βάση λοιπόν όσα παρατηρήθηκαν και ανακοινώθηκαν κατά τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ το Πυροβολικό Μάχης του Ελληνικού Στρατού υιοθετεί πλέον ως βασική οργανωτική δομή τον Ουλαμό των τεσσάρων σωλήνων (αυτοκινούμενων – ρυμουλκούμενων οβιδοβόλων).

Από τον συγκεκριμένο κανόνα φυσικά εξαιρέσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν όπου επιχειρησιακοί ή ειδικοί (π.χ. ο αριθμός των διαθέσιμων οβιδοβόλων δεν επαρκεί, περίπτωση όπως των PzH-2000GR όπου τα 24 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα του τύπου είναι κατανεμημένα σε δύο μοίρες που η καθεμία διαθέτει 12 σωλήνες ή του βαρέως πυροβολικού [M110A2 των 203 χλστ.]) λόγοι επιβάλλουν. Κατόπιν αυτού η τυπική Πυροβολαρχία θα διαθέτει πλέον δύο ουλαμούς με οκτώ σωλήνες συνολικά (2×4) και η Μοίρα τρεις πυροβολαρχίες με συνολικά έξι ουλαμούς και 24 σωλήνες (3x2x4).

Σημειώνεται, ότι μέχρι την υιοθέτηση της νέας οργανωτικής δομής η τυπική μοίρα του Πυροβολικού Μάχης περιλάμβανε τρεις πυροβολαρχίες με έξι σωλήνες η καθεμία (σύνολο 18 σωλήνες).

Η συγκεκριμένη οργανωτική αναδιαμόρφωση που αφορά την πλειοψηφία των μοιρών του Πυροβολικού Μάχης έχει ως αποτέλεσμα και την αριθμητική αύξηση των Κέντρων Διεύθυνσης Πυρός (ΚΔΠ) αφού η κάθε Πυροβολαρχία πλέον θα διαθέτει δύο ΚΔΠ. Κατά συνέπεια η μοίρα διαθέτει πλέον επτά ΚΔΠ (τρεις πυροβολαρχίες επί δύο ΚΔΠ συν το ΚΔΠ της μοίρας) αντί των τεσσάρων (τρεις πυροβολαρχίες επί ένα ΚΠΔ συν το ΚΔΠ της μοίρας).

Επιφέρει όμως, και αυτό είναι ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟ, σημαντικότατα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την ΤΑΜΣ «Νυκτερινή Αστραπή – 2013» παρατήρησαν την κατανομή και πυκνότητα των εκπεμπόμενων πυρών υποστήριξης επ’ ωφελεία των συγκροτημάτων ελιγμού κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.

Η υιοθέτηση της νέας οργανωτικής δομής εκτιμάται ότι αποτελεί συνέπεια δύο σημαντικών αλλαγών που άρχισαν πριν περίπου 10 χρόνια και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πλέον καθημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα των συγκροτημάτων και των μονάδων του Όπλου.

Η μία αφορά την εισαγωγή σε υπηρεσία σύγχρονων μέσων εκπομπής πυρός (κατά βάση των 24 αυτοκινούμενων [Α/Κ] οβιδοβόλων PzH-2000GR και των 223 Α/Κ οβιδοβόλων M109A3GEA2 που αποκτήθηκαν από τα αποθέματα του Στρατού της Γερμανίας).

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή σε υπηρεσία των Α/Κ οβιδοβόλων PzH-2000GR επέφερε και την υιοθέτηση της τακτικής «βάλλω και μετακινούμαι» («shoot and scoot») που αυξάνει δραματικά την επιβιωσιμότητα του φίλιου Πυροβολικού Μάχης από τα εχθρικά πυρά αντιπυροβολικού και την επιχειρησιακή αντίληψη του «ελιγμού δια πυρών».

Η δεύτερη αφορά την «ψηφιοποίηση» του Πυροβολικού Μάχης του Ελληνικού Στρατού. Η διαδικασία στηρίζεται στο Σύστημα Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) «ΔΙΑΣ» που πλέον η χρήση του έχει γενικευθεί. Με συλλογές για τον παρατηρητή (ΠΑΠ), τον ΚΔΠ Πυροβολαρχίας, το ΚΔΠ Μοίρας και φυσικά την εγκατάσταση τερματικού σε κάθε οβιδοβόλο, το ΣΤΤΕΠ «ΔΙΑΣ» εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή μετάδοση σε ψηφιακή μορφή του συνόλου των δεδομένων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του Πυροβολικού Μάχης σε όλα τα μέλη της αλύσου εντοπισμού – προσβολής (sensor-to-shooter, ΠΑΠ – ΚΔΠ – μέσο εκπομπής πυρών).

Είναι αυτονόητο ότι με αυτόν τρόπο αυξάνει δραματικά η ακρίβεια των πυρών (άρα και η φονικότητα τους), μειώνεται επίσης δραματικά ο χρόνος εκπομπής αυτών και φυσικά ελαχιστοποιούνται τα όποια λάθη και παρανοήσεις.

Με την προαναφερθείσα διαδικασία (που όπως είναι φυσικό περιλαμβάνει πολλές επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται παράλληλα ή προγραμματίζονται για το εγγύς μέλλον), το Πυροβολικό Μάχης του Ελληνικού Στρατού θα αποτελείται από ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΥΡΟΣ με δυνατότητα ταχείας τάξης, υψηλό βαθμό επιβιωσιμότητας (απόρροια της εφαρμογή της τακτικής «βάλλω και μετακινούμαι»), υψηλής ακρίβειας βολής και άμεσης αντίδρασης που μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις ταχέως μεταβαλλόμενων τακτικών καταστάσεων.

Σε συνδυασμό δε με την απόκτηση νέας τεχνολογίας, σύγχρονων πυρομαχικών εκτεταμένου βεληνεκούς αλλά και τη σχεδιαζόμενη επαύξηση της δυνατότητας παρατήρησης, εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων (ιδίως κινητών) σε βάθος, το ελληνικό Πυροβολικό Μάχης θα αποκτήσει εξαιρετικά κρίσιμο επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην άμεση υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων ελιγμού, την προσβολή των εχθρικών δυνάμεων σε βάθος (συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων –«follow-on-forces»- δυνάμεων – εφεδρειών του) και φυσικά να επιτύχει την κυριαρχία στη μάχη αντιπυροβολικού.

Η κατά κυριολεξία «αναγέννηση» του ελληνικού Πυροβολικού Μάχης (της οποίας η προαναφερθείσα οργανωτική δομή αποτελεί βασικό συστατικό της στοιχείο) φυσικά δεν προέκυψε αιφνίδια. Αποτελεί την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου οράματος που «φωτισμένα» μυαλά – επιτελείς συνέλαβαν τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας και που με τις συνεχόμενες επί χρόνια προσπάθειες των στελεχών του Όπλου γίνονται σήμερα πραγματικότητα.

Αυτό που όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και σήμερα, όπου οι οικονομικές και γενικές συνθήκες είναι κάθε άλλο παρά ευοίωνες, το Πυροβολικό σχεδιάζει τις επόμενες φάσεις της μετεξέλιξης του σε κυρίαρχο του πεδίου της μάχης.

 defence-point.gr

Σχόλια