Καταπάτησις οἰκογενειακοῦ ἀσύλου;

Καί νόμιμος; Καί ἔχει δικαίωμα ἡ κάθε κυβέρνησις καί ἡ κάθε ἐφορία καί ἡ κάθε τράπεζα νά εἰσβάλῃ στίς οἰκίες μας ΔΙΧΩΣ εἰσαγγελικές ἐντολές καί ΔΙΧΩΣ παρουσίᾳ εἰσαγγελέως καί ΔΙΧΩΣ νόμιμο (ὄχι νομιμοφανή!!!) λόγο;
Γιὰ φᾶε κάτι τσογλάνια…Καταπάτησις οἰκογενειακοῦ ἀσύλου;1
Ποὺ θεωροῦν, ἔτσι, τσαμπουκαλίδικα, πὼς εἶναι καὶ νόμιμον κάτι τέτοιο…
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ τοῦ τὶ συμβαίνει, ἄς ξαναδιαβάσουμε τὰ βασικά:Καταπάτησις οἰκογενειακοῦ ἀσύλου;2
Καταπάτησις οἰκογενειακοῦ ἀσύλου;3Ἐν ὁλίγοις…
Μᾶς ἐπεξεργάζονται!!! Κανονικότατα!!! Τόσο ὅσο νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστεύουμε πὼς ἄλλα διαβάζουμε κι ἄλλα …καταλαβαίνουμε!!!
Μᾶς περιγελοῦν μέσα στὰ μοῦτρα μας καὶ δὲν κουνιέται κάτι…
Αὔγουστος μήνας… Τώρα ποὺ κανονικὰ ἔπρεπε νὰ ξεκουράζεται κάθε ἄνθρωπος, αὐτὲς τὶς λιγοστὲς ἡμέρες τῶν διακοπῶν του, πρέπει νὰ τρέχουμε γιὰ νὰ μαζέψουμε τὰ …ἀμάζευτα!!!
Τί κάνουμε;
ΒΑΡΟΥΜΕ!!!!
Τοὺς ΒΑΡΟΥΜΕ ἀκόμη καὶ τὸν τόπο ποὺ κάθονται… Αὐτοὶ ξέρουν τὸ γιατί!!!
Τοὺς βαροῦμε μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ ΟΛΑ τὰ μέσα. 
Σὲ οἰκία ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ εἰσέλθουν ΑΝΕΥ εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς καὶ ΑΝΕΥ σοβαρῆς αἰτίας, ποὺ θὰ καθιστᾶ τὸν πολίτη ΥΠΟΠΤΟ γιὰ σοβαρὸ ἔγκλημα.
Κι ὅσο γιὰ τὶς …«δικαστικὲς ἀρχές» ποὺ θὰ σπεύσουν νὰ …«δικαιολογήσουν» τὰ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ αὐτὰ μορφώματα, νὰ γνωρίζουμε πὼς εἶναι οἱ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ πλέον!!!
Δικαιοσύνη στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ΔΕΝ ὑπάρχει!!!
Ἐὰν ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ δικαστικοὶ ἀκόμη ἀντέχουν νὰ ἀντιστέκονται, συντόμως θὰ τοὺς φιμώσουν κι αὐτούς!!!

Ἔντιμοι δικαστικοὶ ποὺ …παραιτοῦνται!!!

Ἡ ἀντίστασις ὅμως πρέπει νὰ εἶναι συλλογικὴ καὶ ΑΠΟΛΥΤΗ!!!
Κι ὁπωσδήποτε ΟΧΙ ΚΑΠΕΛΩΜΕΝΗ!!!
Ἔξω ἀπὸ κόμματα, χρώματα, παρατάξεις, ΜΚΟ, ὁμάδες, ὁμαδοῦλες, ἐντεταλμένους!!!

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ…

Ἀπὸ τὴν ΒΑΣΙΝ!!!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!


Σχόλια