Κανείς δε σας παίρνει τη περιουσία... απο φόρους ή πρόστιμα !!! Αααννν..... κάνουν αυτά που πρέπει οι Δικηγόροι .... και σας εκπροσωπούν όπως πρέπει...!!!!

Στρασβούργο, στις 13 Μαΐου 2004

Ακριβές αντίγραφο του μόνου πρωτοτύπου στην αγγλική και την γαλλική, που έχει κατατε-θεί στα Αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης...Στρασβούργο, 20 Ιουλίου 2004


Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης

eleftheriskepsii
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ 
Πηγή
Σχόλια