Πόσα φύλα ὑπάρχουν στήν …Ἀγγλία;

Στὸ Μπράιτον εἴμαστε πολὺ μπροστά.

Ἔδωσαν λοιπὸν σὲ παιδιὰ ἡλικίας 13-18 ἐτῶν, ἐρωτηματολόγιο, ὥστε νὰ ἀπαντήσουν τὶ φύλο εἶναι.

Σήμερα λοιπὸν ἔμαθα ὅτι τὰ ἀνθρώπινα φύλα δὲν εἶναι 2,3… Εἶναι 23!!!

Πόσα φύλα ὑπάρχουν στήν ...Ἀγγλία;

Gender survey sent out to schools was a “draft” not signed off by Children’s Commissioner

Ὅλοι ἀπὸ ἐσᾶς δὲν γνωρίζεται καλὰ ἀγγλικά, γιὰ νὰ διαβάσετε τὸ ἄρθρο, δὲν πειράζει. Δὲν χάνεται κάτι ἐνδιαφέρον.Ἐμεῖς ποὺ ξέρουμε κάτι λίγα διαβάζουμε καὶ εἴμαστε σίγουροι πλέον σὲ ποιὰ κοινωνία ΔΕΝ θὰ φέρουμα τὰ παιδιά μας.
Οἱ ὑπόλοιποι προοδευτικούληδες μπορεῖτε νὰ ἔλθετε στὸν ἐπίγειο παράδεισο – γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ποὺ λέγεται Ἀγγλία, γιὰ νὰ κάνετε οἰκογένεια.Τώρα τὸ πόσο οἰκο-γένεια θὰ κάνετε, αὐτὸ …παίζει!!!

Κῦρος Μανούσκας

filonoi.gr 
Σχόλια